Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Příprava realizací komplexních pozemkových úprav

Měsíc říjen byl na Krajském pozemkovém úřadu pro Karlovarský kraj ve znamení uzavírání smluv o dílo na projektové dokumentace pro výstavbu polních cest. Konkrétně se jedná o zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polní cesty VPC 5 R na parcele č. 1401 v katastrálním území Šemnice v okrese Karlovy Vary, zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polní cesty HC 8 na parcele č. 831/1 v katastrálním území Háje nad Teplou v okrese Sokolov a rovněž vypracování projektové dokumentace pro výstavbu HPC na parcelách  č. 652 a 654  v k. ú. Dobrošov u Libé v okrese Cheb.

Ve všech uvedených případech jde o realizace plánů společných zařízení komplexních pozemkových úprav, které budou zajišťovat pobočky Krajského pozemkového úřadu.

Postup realizace byl vždy pobočkou projednán nejen s vlastníky půdy v obvodu pozemkové úpravy, ale také s příslušnou obcí. Snahou pozemkového úřadu je, aby postup realizace pozemkových úprav odpovídal potřebám vlastníků zemědělských pozemků.

Projektové dokumentace budou vyhotoveny nejpozději do konce června příštího roku. Jako podklad pro jejich zpracování bude proveden i důkladný geotechnický průzkum, v jehož rámci se prověří kvalita podloží. Na základě výsledků průzkumu bude navržena optimální konstrukce polních cest tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá životnost.

Jakmile pozemkový úřad obdrží zpracované projektové dokumentace, požádá o stavební povolení.  Po jeho obdržení se bude ucházet u Státního zemědělského intervenčního fondu o poskytnutí dotace na výstavbu cesty v rámci Programu rozvoje venkova.

Předpokládá se, že koncem roku 2018 již budou tyto polní cesty sloužit veřejnosti.