Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Kaplička v obci Vykmanov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj v polovině měsíce prosince 2016 úspěšně dokončil dlouhodobě plánované práce na záchovnou opravu kapličky Vykmanov v celkové hodnotě bezmála 213 tisíc korun.  

Tato drobná sakrální stavba se nachází v katastrálním území Vykmanov u Ostrova a byla vystavěna v 2. polovině 19. století při cestě do dolního Žďáru na jižním okraji vísky Vykmanov. Po nuceném vystěhování původních německých obyvatel na konci 2. světové války přestala kaplička postupně plnit svoji funkci a postupně chátrala. I po zřízení nápravně pracovního tábora Vykmanov v březnu roku 1949 a jeho následné přeměně na dnešní věznici však zůstala kaplička zachována. Kaplička je jmenovitě uvedena v Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva kultury. Do dnešní doby se bohužel z původní stavby zachovalo pouze obvodové zdivo bez střechy a krovů. Interiér byl zanesen zeminou a zarostlý náletovou zelení.

Smyslem záchovných prací bylo hlavně ukončit devastaci této kulturní památky, zabezpečení proti povětrnostním vlivům a v nemalé míře také zabránit negativním účinkům nadměrné vlhkosti. Objekt byl nově zastřešen valbovou střechou tvořenou hambálkovým krovem s celoplošným bedněním.  Vchod do kapličky měl být opatřen novými dvoukřídlovými kazetovými dveřmi z masivního dřeva, při kontrolním dni však byla na základě podnětů místních obyvatel odsouhlasena otevíratelná mříž.  Obvodové kamenné zdivo bylo omítnuto hlazenými jádrovými VPC omítkami.

V současné době probíhá mezi Krajským pozemkovým úřadem pro Karlovarský kraj a zástupci občanů obce Vykmanov jednání, jehož výsledkem by mělo být uzavření smlouvy o bezplatném užívání kapličky, a to výhradně ke kulturním účelům. Občané obce Vykmanov také z vlastní iniciativy vyzdobili interiér kapličky. První shromáždění občanů se u opravené stavby uskutečnilo o letošních vánocích.   

 

001.jpg

 

016.jpg

 

018.jpg