Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úspěchy Pobočky Tábor v rámci realizace IV. železničního koridoru

Státní pozemkový úřad (SPÚ) Pobočka Tábor hrdě oznamuje významné úspěchy v rámci realizace komplexních pozemkových úprav souvisejících s výstavbou nových úseků IV. železničního koridoru, konkrétně úseků Votice – Sudoměřice a Doubí – Soběslav. Tyto úpravy měly za cíl zmírnit vliv liniových staveb na okolní zemědělskou krajinu a přispět k udržitelnému rozvoji území.

Obrázek2_Koridor s realizovanou komunikací HC-5R v k.ú. Klenovice, vzadu komunikace CV-22 v k.ú. Myslkovice.jpg
Koridor s realizovanou komunikací HC-5R v k.ú. Klenovice, vzadu komunikace CV-22 v k.ú. Myslkovice

V katastrálních územích Sudoměřice u Tábora, Prudice a Nemyšl na úseku Sudoměřice-Votice, a Doubí, Roudná, Myslkovice, Sedlečko a Zvěrotice v úseku Doubí-Soběslav, byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy z podnětu investora, Správy železnic. Tyto úpravy zahrnovaly nejen modernizaci železniční dopravy, ale také vytvoření nových přístupových komunikací a vodohospodářských staveb, jako je například polosuchá nádrž v katastrálním území Prudice.

Obrázek3_Koridor s realizovanou komunikací VC-37 v k.ú. Doubí nad Lužnicí.jpg
Koridor s realizovanou komunikací VC-37 v k.ú. Doubí nad Lužnicí

Od roku 2020 do roku 2024 SPÚ Pobočka Tábor v těchto katastrálních územích vysadila celkem 3 329 stromů a 33 031 keřů, což výrazně přispělo ke zvýšení biodiverzity a zlepšení ekologické stability území. Tato krajinná opatření jsou součástí dlouhodobého plánu na zlepšení životního prostředí a zmírnění negativních dopadů liniových staveb na zemědělskou krajinu.

Obrázek4_Realizovaná komunikace v rámci stavby koridoru HC-2 v k.ú. Roudná nad Lužnicí a IP 16.jpg
Realizovaná komunikace v rámci stavby koridoru HC-2 v k.ú. Roudná nad Lužnicí a IP 16

Tento týden (10.–14. června) začaly probíhat na nových úsecích IV. koridoru mezi Voticemi a Sudoměřicemi a Doubím a Soběslaví důležité testy železniční dopravy při rychlosti až 200 km/h. České dráhy zapůjčily pro tyto testy jednotku Pendolino, a ve spolupráci s DB Systemtechnik ze skupiny Deutsche Bahn probíhá několikatýdenní testování, které má za cíl připravit infrastrukturu na zavedení vyšší rychlosti. Šéf Českých drah Michal Krapinec nechal slyšet, že ČD tuto rychlost „doručí svým cestujícím“ už příští rok, a to v pravidelné dopravě na vnitrostátním úseku. Podrobnosti nesdělil, nevyloučil přitom pendolina na IV. koridoru.

Obrázek1_Pendolino na úseku tratě Votice  - Sudoměřice při rychlosti 200 kmvh.png.jpg 
Pendolino na úseku tratě Votice – Sudoměřice při rychlosti 200 km/h

 

SPÚ Pobočka Tábor nadále pokračuje v realizaci dalších prvků plánu společných zařízení, především krajinářských opatření, aby zajistila trvalé zlepšení ekologických a krajinářských podmínek v oblasti. Tyto aktivity nejen podporují udržitelný rozvoj, ale také posilují ochranu přírody a zlepšují kvalitu života obyvatel regionu.

Obrázek5_Železniční a dálniční estakáda s realizovanou komunikací VCN-2 s přelivem z rybníku v k.ú. Myslkovice.jpg
Železniční a dálniční estakáda s realizovanou komunikací VCN-2 s přelivem z rybníku v k.ú. Myslkovice

 

Obrázek6_Pohled z realizovaného IP 44 v k.ú. Sedlečko u Soběslavě.jpg
Pohled z realizovaného IP 44 v k.ú. Sedlečko u Soběslavě

 

Obrázek7_Koridor s realizovanou komunikací HC-5R v k.ú. Klenovice, zcela vpravo LBK3 v k.ú. Klenovice.jpg
Koridor s realizovanou komunikací HC-5R v k.ú. Klenovice, zcela vpravo LBK3 v k.ú. Klenovice