Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Prezentace pozemkových úprav na Českokrumlovsku

Ve čtvrtek 25.4.2025 se konal v kulturním sále v Holubově sněm starostek a starostů českokrumlovského okresu. Na pozvání Romana Kudláčka, starosty obce Holubov, se tohoto sněmu zúčastnil i zástupce Státního pozemkového úřadu, vedoucí Pobočky Český Krumlov, Ing. Josef Jakeš. Hosté se tak dozvěděli více o aktuálním stavu pozemkových úprav v okrese Český Krumlov.

V této době je v okrese cca 70 katastrálních území po dokončených pozemkových úpravách a ve 20 katastrálních územích pozemkové úpravy probíhají, což představuje přibližně dvě třetiny výměry zemědělské půdy okresu.

Z konkrétních dotazů a diskuse starostů je zřejmý jejich tlak na samotnou realizaci prvků plánů společných zařízení (PSZ) po ukončení pozemkové úpravy. Zájem je především o realizaci polních cest, protipovodňových nebo protierozních opatření, popř. rybníků. 

PSZ_Horní Dlouhá .png

Kromě pozemkových úprav řeší starostové otázky běžného života v obci jako dopravní obslužnost, veřejné osvětlení, odpad. hospodářství, separace odpadu, veřejně prospěšné práce, a v neposlední řadě je zajímají dotace z jednotlivých resortů. Stále platí, že peníze jsou až na prvním místě.

Setkání se zúčastnili také představitelé ORP Český Krumlov a Kaplice, senátor Tomáš Jirsa, zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Hosté odpovídali na dotazy starostů týkající se problematiky například bezpečnostní situace na okrese a hlídkové činnosti policie v jednotlivých obcích. Zástupce hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje řešil zejména problematiku dobrovolných hasičů na okrese. Ve všech oblastech rezonuje otázka finančních prostředků dané problematiky.

Během programu vystoupil také pan Michal Kvasnička, úspěšný stavitel vodních elektráren, propagátor čisté energie z vodních toků. Má za sebou několik úspěšných realizací vodních elektráren v jižních Čechách a hostům představil projekt malé vodní elektrárny Dívčí kámen. Na téma výzkum a objevování planetek z Observatoře Kleť hovořil Ing. Miloš Tichý, Ph.D., český astronom, objevitel značeného počtu planetek. Na jeho počest byla dokonce pojmenována planetka (3337) Miloš.

Přestože je projekce i realizace pozemkových úprav technicky i časově náročná, věříme, že jsme během tohoto setkání starosty povzbudili a zůstanou s námi v kontaktu při hledání konkrétních řešení v krajině na jejich území a i v budoucnosti se najde dostatek finančních prostředků na jejich realizaci. 

 

Ing. Josef Jakeš
Vedoucí pobočky Český Krumlov

 

Sněm starostů a starostek okresu Český Krumlov.png