Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze studentů FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce ve dnech 28. a 29. dubna 2022

Praha, 3. května 2022 – Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Nymburce připravila studentskou exkurzi, tentokrát ve dnech 28. a 29. dubna 2022. Pobočku Nymburk navštívilo 35 studentů FŽP ČZU v Praze oborů KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy), VK (Voda v krajině) a KI (Krajinné inženýrství).

První den dopoledne byl věnován prohlídce vybudovaných společných zařízení na území okresu Praha-východ. Studenti postupně navštívili lokální biokoridory LBK 2 a 3 a nedávno založené biocentrum LBC 3, polní cestu HPC 5 včetně poloprodouvavého větrolamu IP1 v k.ú. Brázdim, polní cesty C3 s doprovodnou zelení v k.ú. Popovice, biocentrum založené lesnickou technikou výsadby v k.ú. Dřevčice, retenční nádrž na Ostrovském potoce s biokoridory, biocentrem a s prameny minerálních vod v k.ú. Zápy, biocentrum BC 19 v k.ú. Ostrov, polní cesty HPC 4, 5 a 6 včetně doprovodného biokoridru LBK 27 se zajímavým rozcestím se sochou Svatého Donáta  a chráněnými stromy v k.ú. Škvorec, polní cesty PC 5 a 10 a kolejové polní cesty PC 11, 16 a 22 a nové širší kolejové polní cesty C11, C16 a C 22 v k.ú. Konojedy.

 

Terénní exkurze pokračovala na okrese Nymburk prohlídkou dvou biocenter s vodní plochou vybudovaných po pozemkové úpravě vlastníkem pozemků Vladimírem Pokorným v k.ú. Dvory u Nymburka, vedlejších kolejových polních cest C10, C13 a C14 (oceněných prvním místem) a hlavních polních cest C 11 a C15 v k.ú. Sovenice, interakčního prvku ŽP 1 v k.ú. Sovenice oceněného prvním místem a cenou ministra zemědělství, obtokového kanálu P1-SO-02 a retenční nádrže v k.ú. Sovenice chránící obec před přívalovými stržkami. Milou zastávkou bylo občerstvení podávané na farmě Dvůr Seletice, kde se studenti v rámci prohlídky seznámili s chovem piemontského skotu. Následovala prohlídka hlavní polní cesty C1 s oboustrannou alejí a vedlejší travnaté polní cesty C2 s větrolamem v k.ú. Bobnice, společných zařízení různě starých biocenter založených zahradnickou technikou BC1, BC2 (oceněné prvním místem a cenou veřejnosti) a BC3 v k.ú. Netřebice. Program prvního dne byl zakončen v ekocentru a záchranné stanici živočichů Huslík v Poděbradech se zajímavým výkladem vedoucího pana Luboše Vaňka a s ukázkou nově vybudovaných tůní, plazníku, květné louky a chovaných zvířat. Večeře a nocleh byl pro mladé kolegy zajištěn v nedalekém kempu Poděbrady.

Revitalizace vodního toku Liduška II. etapa objekt SO02 lokalita Zdonín  k.ú.  Dvory I Revitalizace vodního toku Liduška II. etapa objekt SO01 lokalita Dvory  k.ú.  Dvory I Travnatá cesta a větrolam v rámci KoPÚ v k.ú. Bobnice Obtokový kanál v rámci KopÚ v k.ú. Sovenice

Piemontský skot na farmě Seletický Dvůr Prohlídka v Seletickém Dvoře Výr v Huslíku

Druhý den pokračovala exkurze návštěvou HPC1, 2, 6 a 7, kolejové cesty VPC2 a penetrované polní cesty VPC3 v k.ú. Kněžice, v roce 2020 kolaudované cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Osek. Po přesunu k dálnici D11 studenti navštívili hlavní polní cesty HC 3, 13, 14, 22 a 24 včetně oceněného biocentra BC 7 s vodní nádrží IP4   a biokoridor BK4 v k.ú. Choťovice a navazující biokoridory BK4 v k.ú. Žehuň navádějící zvěř na zelený most přes dálnici D11, záchytný příkop přívalových srážek P1 v k.ú. Dobšice, odhlučňovací pásy zeleně podél dálnice v k.ú. Choťovice, Žehuň, Dobšice a Kanín, pásy zeleně navádějící zvěř na podchody pod dálnicí v k.ú. Sány. V pátek ještě následovala exkurze v bioplynové stanici v energeticky soběstačné obci Kněžice s výkladem starosty pana Milana Kazdy. Mimo jiné ji hned v pondělí navštívil i premiér Petra Fiala.

Organizaci celé exkurze zařídil Ing. Zdeněk Jahn vedoucí Pobočky Nymburk (SPÚ).

 Studenti FŽP ČZU

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz