Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze pro studenty

Státní pozemkový úřad (SPÚ), potažmo Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj v úterý 5.10.2021 uspořádal exkurzi pro studenty Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě.

Cílem exkurze byla především propagace činnosti nejen Státního pozemkového úřadu obecně, dále pak Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj (KPÚ pro MSK) a jeho čtyř poboček.

Průvodci, Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK a Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava a Ostrava, se zaměřili na prezentaci oblasti pozemkových úprav, včetně ukázek realizací prvků plánu společných zřízení přímo v terénu.
Po krátkém seznámení s činností SPÚ, které proběhlo v aule MSŠZe a VOŠ Opava – Zemědělka Opava (zemedelka-opava.cz), jsme ukázali na místě samém 30-ti studentům, za účasti zástupce ředitele školy, právě probíhající realizace staveb:

  • suchého poldru, tůněk a polních cest v k.ú. Třebom,
  • rekonstrukce vodní nádrže a realizace tůněk v k.ú. Větřkovice u Vítkova
  • polní cesty spojující k.ú. Staré Oldřůvky a k.ú. Podlesí nad Odrou

 a v roce 2019 zrealizovaných staveb suchých poldrů v k.ú. Kobeřice ve Slezsku.

Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami nejen při určování obsahu odborného vzdělávání, ale především na vyšších stupních vzdělávání při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách ve formě pravidelné výuky nebo při jednorázových odborných přednáškách či exkurzích.