Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

8. Děčínský dialog o vodě 30. 11. 2021

V pořadí již osmý ročník konference Děčínský dialog o vodě proběhne letos v úterý 30. listopadu v době od 14.00 do zhruba 17.00 hodin v prostorách Magistrátu města Děčín v ulici 28. října 2. Hlavním tématem budou Hydro-meteorologické dopady a další hrozby, protiopatření a inspirace. Akci, kterou organizuje Spolek Aquarius-Vodnář (SVA), podporují Státní pozemkový úřad - Pobočka Děčín a Magistrát města Děčín.

Dobrý den vážení,

zveme vás na letošní, 8. Děčínský dialog o vodě, který se bude konat v úterý 30. 11. 2O21.

Rádi zde přivítáme i Vaše zástupce, neboť v problematice vodních poměrů, extremitě počasí, vedle klimatické změny představují stávající praxe v oborech závažné negativní faktory. Proto je nutné, znát souvislosti a usilovat o nápravy povrchu České republiky, změnit praktiky a plánování, realizovat kompenzační možnosti. Potenciály v oborech jsou.

Kde a kdy:  30. 11. 2021 14:00 - 17:00, online přes MS teams. PŘIHLASTE SE přes: aquarius.sav@gmail.com

Spolu se Státním pozemkovým úřadem - Pobočka Děčín podporuje Magistrát m. Děčín tyto osvětové konference Spolku Aquarius-Vodnář, SAV v tématu, které je stále aktuálnější pro místní i krajské úrovně, svazy výrobců, produktérů, dopravců a další, rovněž pro plány rozvojů a strategie nejvyšší.

Příčiny, důsledky, souvislosti / Negativa, inspirace a další možnosti pro: 
zvládání projevů klimatické periody, zároveň pro eliminace extremit počasí a pro účinné řešení vodních poměrů -

 - tímto, v přehledné a populární formě představíme vztahy důležitých oborových činností s hydro-meteorologickými vlivy i důsledky. V krátkých časových sekcích tak prezentace a informační blok pojednají o tématech z oblastí pozemkových úprav, vodohospodářství, hydrologie, pedologie, ekologie, ale také z oborů, jako zemědělství, urbanizmus, doprava ad.

Pro podpory komplexnosti a ještě většímu úsilí o: revitalizace krajiny, ochranu a využití vodních toků, opatření „Modro-zelené infrastruktury“, hydro-meteorologicky orientované katarze dalších oborů, je přínosné znát, jaké důvody, principy a možnosti existují. Těmto cílům, spolu se zájmem návštěvníků i osvětě dalších, akcí chceme přispět.

Za organizátory 8. Děčínského dialogu o vodě

s přátelským pozdravem – my vodě, voda nám!

Ing. Petr Vít
předseda
Spolku Aquarius-Vodnář, SAV

 

8. Děčínský dialog o vodě

30. 11. 2021 – úterý od 14. Do cca 17. hod.

 

Konference – populární formou určená veřejnosti a jejím zástupcům, též mezioborovým spolupracím

Akce proběhne podle aktuální epidemiologiské situace – pokud se podaří udržet možnost hlavní účasti v sále Magistrátu m. Děčín v ul. 28. října, doplníme ji možností připojení pomocí video-konference. Krátké diskuze mohou být mezi jednotl. prezentacemi, další otázky zodpovíme podle času před ukončením programu a další v nejkratší době - korespondencí.

 HLAVNÍ TÉMA

Hydro-meteorologické dopady a další hrozby, protiopatření, inspirace

PROGRAM – organizační úpravy vyhrazeny

ÚVOD 14. h. – pořadatelé, slovo primátora m. Děčín

  1. BLOK - z „terénu“ sledované případy, umělá infiltrace, hořínský příklad ad.

  2. SPÚ Děčín – Jitka Blehová – meziroční posun PKÚ

  3. SPÚ Kolín – Jana Zajícová - Červené pečky - příklad ochrany 

  4. VÚMOP v. v. i. – jak ubývá nejcennější půdní pokryv

  5. Povodí Vltavy s. p. – revitalizace - opravdu všude

  6. České loděnice a.s. - Jan Skalický – z oblasti dopravy - lodního stavitelství

  7. Petr Forman  - Evropská platforma – ČR má k „vodě“ čím přispět

  8. „SAV“ – Aquacentrizmus, potenciály v oborech – dopravní infrastruktura 

  9. Portál Naše voda - Petr Havel – jak dnes a jak dál pro komplexní postup

10. Diskuze – ve zbylém čase (ostatní odpovědi korespondenčně.

Závěr cca 17. h.

Změna programu vyhrazena.

My vodě, voda nám!