Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

O úřadu

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

vítejte na internetovém portálu Státního pozemkového úřadu.

Státní pozemkový úřad byl zřízen ke dni 1. ledna 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. V rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonávají jeho činnost krajské pozemkové úřady, přičemž pro řízení o pozemkových úpravách zřizuje pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů.

Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákona č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Státní pozemkový úřad je příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR, a rovněž se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Realizuje převody zemědělských pozemků, vypořádává restituční nároky a další převody nemovitostí dle zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě) a privatizuje majetek, se kterým je oprávněn hospodařit. Jednou z hlavních činností Státního pozemkového úřadu je řízení o pozemkových úpravách, kterými se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost příp. vyrovnání hranic pozemků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Zároveň dochází k uspořádání vlastnických práv. Pozemkovými úpravami se dále zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží také k obnově katastrálního operátu.

 Od 1. ledna 2013 nově Státní pozemkový úřad vykonává jako právní nástupce Pozemkového fondu ČR roli povinné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a přijímá výzvy oprávněných osob k vydání zemědělských nemovitostí, které před 1. lednem 2013 spravoval Pozemkový fond ČR. Současně je Státní pozemkový úřad pro samotné majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi i příslušným pozemkovým úřadem.

Věříme, že naše webové stránky Vám poskytnou veškeré potřebné informace o činnosti Státního pozemkového úřadu, které hledáte.

Přílohy Poslední aktualizace
Odbor vodohospodářských staveb - prezentace
soubor pdfNové okno( PDF, 4.44 MB)
19.6.2017
Sekce odborných činností - prezentace
soubor pdfNové okno( PDF, 2.51 MB)
19.6.2017
Aktivity SPÚ v oblasti ochrany přírodních zdrojů - prezentace
soubor pdfNové okno( PDF, 3.43 MB)
19.6.2017
Sekce řízení KPÚ a pozemkových úprav - prezentace
soubor pdfNové okno( PDF, 4.23 MB)
19.6.2017

Přečteno: 41290x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace