Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Prodej a převod půdy podle zákona č.503\2012 Sb.

Dle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mohou nabývat nemovité věci fyzické osoby, které jsou občany České republiky, občany jiného členského státu Evropské unie, nebo občany státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. Dále mohou nemovité věci nabývat právnické osoby, které jsou zemědělskými podnikateli v České republice, nebo které mají obdobné postavení v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci.

Zákon č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje žadatelům výběr jednotlivých nemovitých věcí mimo možnosti výběru nemovité věci v rámci vyhlášené veřejné nabídky, popř. nemovitých věcí zařazených do obchodní veřejné soutěže, pokud přímo nesplňují k dané nemovité věci zákonné podmínky pro nárokový prodej.

Kupující může zaplatit kupní cenu ve splátkách, nejpozději však do 10 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to s úrokem vypočteným v souladu s právem Evropské unie.

K zajištění dosud nesplacené kupní ceny nemovité věci vzniká státu zástavní právo k převáděné nemovité věci k okamžiku převodu.

Předkupní právo

K pozemku převáděnému podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzniká předkupní právo jako právo věcné (předkupní právo nevzniká u převodů dle § 7, § 10 odst. 1, 3, 4, a 5, § 10a a při převodech staveb nebo jejich souborů dle § 13 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V případě uvažovaného zcizení je nabyvatel povinen státu nabídnout pozemek ke koupi za cenu, za kterou jej získal od Státního pozemkového úřadu nebo dříve od Pozemkového fondu ČR. Lhůta pro vyřízení nabídky na využití předkupního práva je 3 měsíce a začíná dnem doručení písemné nabídky na Státní pozemkový úřad.

Předkupní právo státu zaniká dle § 15 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaplacením kupní ceny pozemku, nejdříve však uplynutím 5 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch nabyvatele.

Úročené splátky a rating

Dle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možný způsob úhrady kupní ceny formou úročených splátek. Pro výpočet dílčích splátek je rozhodující stanovení úrokové sazby.

Úroková sazba se skládá ze dvou částí, a to ze základní sazby a marže. Základní sazba se v čase mění a její výši stanovuje Evropská komise.

Marže, navyšující základní sazbu, se pohybuje v rozpětí od 0,75% do 6,5% a její výše záleží na tom, zda klientovi byl stanoven rating (ekonomické hodnocení nabyvatele). Rating je možno získat např. od Hospodářské komory hlavního města Prahy (http://www.hkp.cz/rating-msp-2/). V případě, že klient nepředloží rating, navyšuje se základní sazba o 4%. 

Přílohy Poslední aktualizace
Zákon č. 503/2012 Sb. - Zákon o SPÚ
soubor docxNové okno( DOCX, 98.03 KB)
4.8.2016
Metodický pokyn OZ předkupní právo,svazek A,B
soubor zipNové okno( ZIP, 77.71 KB)
17.12.2015

Přečteno: 45438x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace