Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Prodej a převod majetku podle zákona č.503\2012 Sb.

Oznámení o zamýšleném převodu

Je-li v katastru nemovitostí vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, Státní pozemkový úřad ve smyslu § 20 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejní jeho zamýšlený převod. Případné námitky vlastnického práva jiných osob lze uplatnit ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení této výzvy....

Prodej a převod majetku

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, jsou specifikovány podmínky, za kterých lze nemovité věci, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, převést do vlastnictví jiných subjektů:...