Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Nabídka pozemků ke směně

Nabídka pozemků ke směně

Veřejná nabídka pozemků ke směně

 

Státní pozemkový úřad nabízí ke směně státní pozemky uvedené v níže přiloženém seznamu. Za tyto pozemky má zájem získat zemědělské pozemky, nacházející se v katastrálních územích s nedostatkem státní půdy. Výměra směňovaných pozemků bude v poměru cca 1 : 1.

 

Cenové podmínky - Směňované pozemky se ocení cenou obvyklou (dle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) platnou ke dni podpisu smlouvy. Při ocenění se zohledňuje budoucí využití pozemků.

 

V případě dotazů se obracejte na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází státní pozemky. Kontakty jsou k dispozici na http://www.spucr.cz/kontakty/souhrn-kontaktu-na-kpu-a-pobocky.

Státní pozemkový úřad informuje, že směna pozemků není nárokovým převodem a vyhrazuje si právo případný návrh směny neschválit.

Státní pozemkový úřad upozorňuje, že se k vhodnosti náhradou nabízených pozemků vyjádří až po podání řádně vyplněné žádosti o směnu. 

Žádost o směnu pozemků se podává na předepsaném formuláři včetně všech uvedených příloh a podává se na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází státní pozemky. (formulář žádosti o směnu je k dispozici ke stažení zde) Ve formuláři žádosti v oddíle III. Specifikace předmětu směny nemovitostí bude uvedeno „nabídka směny pozemků uveřejněná na internetových stránkách SPÚ“

Přílohy Poslední aktualizace
Pozemky SPÚ nabízené ke směně
soubor xlsxNové okno( XLSX, 31.14 KB)
7.6.2024

Přečteno: 53517x