Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vlastnická dispozice se spoluvlastnickými podíly státu

Státní pozemkový úřad (SPÚ) je v řadě případů jedním ze spoluvlastníků nemovitosti. Spoluvlastnictví vyjádřené ideálními podíly znamená, že všichni spoluvlastníci vlastní celou věc společně a příslušný podíl vyjadřuje pouze míru účasti spoluvlastníka na právech a povinnostech ze spoluvlastnického vztahu. K věci mají práva všichni spoluvlastníci, tzn., že mimo jiné společně rozhodují o hospodaření s věcí.

Platná právní úprava umožňuje SPÚ v zásadě dva způsoby dispozice se spoluvlastnickými podíly:

1) převodem spoluvlastnického podílu státu na spoluvlastníka, nebo

2) rozdělením společné věci s tím, že v rámci této dispozice je možné uvažovat o oddělení ze spoluvlastnictví nebo o zrušení spoluvlastnictví. 

Přílohy Poslední aktualizace
Formulář žádosti
soubor docxNové okno( DOCX, 38.76 KB)
8.4.2024

Přečteno: 18938x