Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Privatizace majetku podle zákona č. 92/1991 Sb.

Privatizaci dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, lze aplikovat na majetek ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro SPÚ, kdy původní státní subjekty = státní podniky byly v 90-tých letech vládou vybrány k privatizaci. Takto předurčený majetek mohou být jak nemovité věci (budovy, zpevněné plochy, vodní plochy, bytové domy, komunikace, silážní žlaby, čerpací stanice apod.), tak věcmi movité (technologie, příslušenství budov apod.).

Na majetek v tomto režimu odstátnění zpracuje Státní pozemkový úřad privatizační projekt, který je následně předložen do schvalovacího procesu na Ministerstvo financí.

Jako možné formy odstátnění zemědělského majetku lze uvést: přímý prodej předem určenému nabyvateli, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku a bezúplatný převod.

Pozn.: SPÚ je pouze předkladatelem návrhu privatizačního projektu do schvalovacího procesu. Kompetentní k vydání rozhodnutí o privatizaci je v případě přímého prodeje vláda ČR, a v případě bezúplatného převodu a veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku Ministerstvo financí. Ve schvalovacím procesu může dojít ke změně formy privatizace i rozsahu privatizovaného majetku. K realizaci vydaných rozhodnutí o privatizaci je kompetentní Ministerstvo financí.

Přílohy Poslední aktualizace
Zákon č. 92_1991 Sb., v platném znění
soubor docxNové okno( DOCX, 33.83 KB)
29.6.2017
Usnesení vlády ČR č. 565_2006 o Zásadách postupu při dokončování privatizace
soubor pdfNové okno( PDF, 372.43 KB)
24.3.2016

Přečteno: 23577x