Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Směny pozemků

Státní pozemkový úřad může směnit a směnou nabýt nemovité věci (dále jen „nemovitosti“) uvedené v § 1 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

O směnu může požádat vlastník nemovitostí nebo subjekt, který má smluvně zajištěno (smlouvou o smlouvě budoucí), že na jeho výzvu získá od třetí osoby nemovitosti, které budou předmětem směny.

  Náhradou nabízené pozemky musí být zemědělsky využitelné teď i ve výhledu, musí se jednat o zemědělskou půdu, která není zanedbaná. Standardně se nesmí jednat o plochy určené podle platné územně plánovací dokumentace jako plochy veřejně prospěšných staveb nebo plochy bydlení. Náhradou nabízený pozemek musí být bez zvláštních omezení.

  Dle účelu směny je stanoven poměr pozemků požadovaných vůči pozemkům náhradou nabízených (např. pro „jiný účel“ musí navrhovatel nabídnout o 50% větší výměru náhradou nabízených pozemků než je výměra pozemků požadovaných).

 

 

 

Poměr výměry požadovaných pozemků vůči pozemkům nabízeným

modelové situace

(za účelem)

součástí požadovaných pozemků je orná půda (bez ohledu na výměru)

ostatní případy

 

náhradou nabízená orná půda činí 70 a více % z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí od 50 do 70% z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí méně než 50 % z celkově požadované výměry orné půdy

 

zemědělská výroba

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba – žadatel obec či kraj s účelem užití prior. pro širokou veřejnost

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba - pro komerční účely

celková výměra 1 : 2

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

investiční výstavba - pro vlastní potřebu

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

těžba nerostů

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

neoprávněně zastavěné pozemky

celková výměra 1 : 10

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

jiný účel – vše co není taxativně vyjmenováno

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

z iniciativy navrhovatele pro potřeby SPÚ (nabídka web)

celková výměra 1 : 1

 

z iniciativy SPÚ

celková výměra 1 : 1

 

Proces schvalování směn nemovitostí je dvoufázový a náklady spojené s přípravou a realizací směny, a to i v případě, že směna nemovitostí nebude realizována, nese v plné výši navrhovatel.

Žádost o směnu nemovitostí se podává na předepsaném formuláři včetně všech uvedených příloh a podává se na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází požadované pozemky  ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Přílohy Poslední aktualizace
Formulář žádosti o směnu
soubor docxNové okno( DOCX, 39.71 KB)
10.7.2019
Metodika pro směnu
soubor docxNové okno( DOCX, 128.82 KB)
3.1.2019

Přečteno: 27789x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace