Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Prodej a převod majetku

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, jsou specifikovány podmínky, za kterých lze nemovité věci, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, převést do vlastnictví jiných subjektů:

 

§ 3 – převod pozemků z rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu (ústřední správní úřady, příspěvkové organizace zřízené ústředními správními úřady, státní podniky založené ústředními správními úřady

§ 7 – převod pozemků obcím a krajům

§ 10 – prodej pozemků obcím, krajům a oprávněným uživatelům (vlastníkům staveb)

§ 10a – prodej pozemků zřizovatelům trvalých porostů

§ 10b – prodej pozemků uživatelům v zahrádkových a chatových osadách

§ 10d – prodej staveb a souvisejícího majetku vlastníkům pozemků pod stavbami

§ 12 – prodej pozemků na základě veřejné nabídky subjektům provozujícím zemědělskou výrobu (viz nabídky)

§ 13 – prodej pozemků, staveb a pozemků, jejichž součástí jsou stavby, a souvisejícího majetku ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku

§ 5, § 6, § 9, § 14, § 15 – specifikace omezení a vymezení dalších zákonných podmínek pro převod nebo prodej majetku.

Přílohy Poslední aktualizace
Zákon č.503/2012 Sb.
soubor rtfNové okno( RTF, 1.66 MB)
26.3.2021
Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku
soubor docxNové okno( DOCX, 226.56 KB)
26.3.2021