Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Oznámení o zamýšleném převodu

Je-li v katastru nemovitostí vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, Státní pozemkový úřad ve smyslu § 20 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejní jeho zamýšlený převod. Případné námitky vlastnického práva jiných osob lze uplatnit ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení této výzvy.

 

kategorie Výzvy dle §20 - dle data a okresu - jednotlivé nabídky

kategorie Výzvy dle §20 ke stažení - celá ČR

 

Je-li v katastru nemovitostí vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku nebo k jeho ideální části, které nelze doložit listinnými doklady, zveřejní SPÚ v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho zamýšlený převod a současně vyzve k podání případných námitek vlastnického práva jiných osob k tomuto pozemku ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení této výzvy. Oznámení o zamýšleném převodu a výzvě se vyhlásí zveřejněním na úřední desce obecního úřadu v obci, na jejímž území se zemědělské pozemky nacházejí, na úřední desce místně příslušného krajského pozemkového úřadu, na internetových stránkách a elektronické úřední desce SPÚ.