Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Užitečné informace

Další užitečné informace naleznete na těchto odkazech:

Ministerstvo zemědělství
www.eagri.cz
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Centrální evidence vodních toků
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
Historická data meliorací
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/
Povodí Vltavy, státní podnik
www.pvl.cz
Povodí Ohře, státní podnik
www.poh.cz
Povodí Labe, státní podnik
www.pla.cz
Povodí Moravy, s.p.
www.pmo.cz
Lesy České republiky, s. p.
www.lesycr.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
www.ochranaprirody.cz
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
www.npsumava.cz
Správa Krkonošského národního parku
www.krnap.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko
www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí
www.nppodyji.cz

Přečteno: 14925x