Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Geoportál - návod

Geoportál Státního pozemkového úřadu

 

Na veřejně přístupné adrese https://geoportal.spucr.cz/ lze najít informace o melioračních stavbách v příslušnosti hospodařit SPÚ. Jde o zákresy průběhů linií a umístění bodů staveb k vodohospodářským melioracím pozemků - odvodnění, závlah a protierozních opatření.

 

 infografika geoportál

 

Jako další možnost, kterou tento portál umožňuje, je využití mapové služby (https://geoportal.spucr.cz/web/cz/mapove-sluzby), která slouží pro připojení zveřejněných mapových vrstev SPÚ přímo do CAD nebo GIS aplikací (webových i desktopových). Jejich nespornou výhodou je, že uživatel vždy načítá nejaktuálnější data (aktualizace se provádí jednou za čtvrtletí).

Mapové služby jsou publikovány v otevřených standardech dle OGC . Prohlížecí WMS služby jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0. 

 

A jako poslední je zde možnost stažení prostorových i tabulkových dat a jejich popis (https://geoportal.spucr.cz/web/cz/otevrena-data-ke-stazeni).

Tato data jsou dostupná v sadách podle území, a to v rozsahu kraje, ORP či obce.

Data jsou dostupná pod licencí Creative Commons CC-BY 4.0., což zjednodušeně řečeno znamená, že musíte uvádět zdroj (původce) dat ve formátu SPÚ, rok, jinak s daty můžete nakládat volně.

 

Přečteno: 5132x