Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Informace pro zájemce o užívání nemovité věci

Informace pro zájemce o pronájem bytů, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit

1. Žádosti o pronájem Kompetence stanovené pro Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ”) jako pronajímatele vykonává místně příslušný Krajský pozemkový úřad, případně jeho pobočka (dále jen „pracoviště)....

Informace pro zájemce o užívání nemovitých věcí, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit

Informace pro zájemce o užívání nemovitých věcí, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit 1....