Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Správa nemovitostí

Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje, že od 1.1.2024 nabude účinnosti zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, jímž dojde mimo jiné i k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.   

Nejdůležitější změny dotýkající se nemovitostí v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu jsou uvedeny v nově doplněném §3 odst. 4 a §8 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí. S účinností od 1.1.2024 bude platit, že poplatníkem daně z pozemků, staveb nebo jednotek u zdanitelné stavby, které jsou v příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad, je vždy uživatel. Oproti dosavadnímu znění zákona dochází fakticky k nahrazení pojmu nájemce nebo pachtýř pojmem uživatel.

Dalšími významnými změnami je rozšíření skupin pozemků pro stanovení sazeb daně a navýšení daně o cca 80% pro většinu nemovitostí. Nově také může obec závaznou vyhláškou osvobodit od platby daně z nemovitých věcí všechny zemědělské a vybrané nezemědělské pozemky. Stručný popis všech významných změn s uvedením, které tyto změny jsou spojeny s povinností podáním nového daňového přiznání, si můžete přečíst na internetových stránkách Finanční správy (Novela zákona o dani z nemovitých věcí (konsolidační balíček) | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Praha, 6. 12. 2023

Přečteno: 3166x