Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Nabývání nemovitostí

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky ve vytypovaných katastrálních územích z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu nabýt pozemky podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“), pro tvorbu rezervy státní půdy v katastrálních územích uvedených v přiloženém souboru. Fyzická nebo právnická osoba může nabídnout SPÚ k odkupu (k darování) pozemky (nebo i spoluvlastnické podíly) v těchto katastrálních územích prostřednictvím místně příslušného Krajského pozemkového úřadu (dále jen „KPÚ“). KPÚ jednotlivě posoudí, zda nabízené pozemky (spoluvlastnické podíly) jsou potřebné pro zabezpečení výkonu působnosti SPÚ, tedy pro tvorbu rezervy státních pozemků podle zákona o SPÚ. V případě potřebnosti pozemků pro SPÚ objedná KPÚ ocenění takových pozemků formou znaleckého posudku u znalce obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, přičemž kupní cenu pozemku lze sjednat pouze do výše ceny obvyklé podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně součástí a příslušenství pozemku. Tento postup odpovídá § 3 odst. 2 zákona o SPÚ. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí v plné výši SPÚ.

Přílohy Poslední aktualizace
Seznam k.ú. s potřebou vykoupení pozemků
soubor xlsxNové okno( XLSX, 53.4 KB)
6.6.2024

Přečteno: 3723x