Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Popis činností OPS

  • provádění aktualizace BPEJ pro celá katastrální území na základě požadavků poboček KPÚ (dříve okresních PÚ)
  • řešení žádostí na změnu BPEJ na základě žádostí vlastníků zemědělských pozemků
  • doplňování mapovy´ch podkladů BPEJ (domapování) na základě žádostí vlastníků zemědělských pozemků, katastrálních úřadů
  • provádění domapování BPEJ do půdních bloků LPIS na základě požadavků MZe
  • údržba a výdej dat z celostátní databáze BPEJ, kontrola a vkládání platných dat BPEJ do celostátní databáze, výdej dat BPEJ v rámci činností SPÚ
  • poskytování digitálních dat pro pozemkové úpravy na základě požadavků poboček KPÚ
  • zpracování dat BPEJ z celostátní databáze BPEJ pro poskytování údajů pro ÚAP na základě zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • provádění kontroly BPEJ v rámci pozemkových úprav na základě požadavků poboček KPÚ, resp. projektantů PÚ
  • zpracování dat BPEJ pro tvorbu katastrálních map v digitální podobě na základě požadavků katastrálních úřadů

Přečteno: 3669x