Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Generel vodního hospodářství krajiny České republiky

Generel vodního hospodářství krajiny České republiky je zaměřen na koncepční úpravy hospodaření v krajině s ohledem na dopady související se změnou klimatu. Generel vodního hospodářství krajiny ČR je projektem Státního pozemkového úřadu, který je za podpory Agrární komory České republiky řešen řadou výzkumných institucí a vysokých škol. Jedná se o projekt se zaměřením do zemědělské praxe, jehož cílem je definovat nejzranitelnější oblasti České republiky a vypracovat zemědělskými subjekty akceptovatelný návrh ochranných opatření ke zmírnění negativních účinků zejména povodní a sucha.

Přílohy Poslední aktualizace
Generel vodního hospodářství krajiny České republiky
soubor pdfNové okno( PDF, 55.75 MB)
18.9.2017
Stručný souhrn
soubor pdfNové okno( PDF, 2.54 MB)
18.9.2017
Bilanční hodnocení zdrojů a potřeb vody
soubor pdfNové okno( PDF, 3.71 MB)
18.9.2017
Vymezení katastrálních území výrazně ohrožených suchem
soubor pdfNové okno( PDF, 2.68 MB)
18.9.2017
Disponibilní vodní zdroje
soubor pdfNové okno( PDF, 2.22 MB)
18.9.2017
Pozorované změny agrometeorologických parametrů na pilotních farmách
soubor pdfNové okno( PDF, 1.46 MB)
18.9.2017
Problematika degradace půd
soubor pdfNové okno( PDF, 2.33 MB)
18.9.2017
Vhodné plodiny a postupy
soubor pdfNové okno( PDF, 534.2 KB)
18.9.2017
Návrh opatření v modelových územích
soubor pdfNové okno( PDF, 468.57 KB)
18.9.2017

Přečteno: 6533x