Generel vodního hospodářství krajiny České republiky

Generel vodního hospodářství krajiny České republiky je zaměřen na koncepční úpravy hospodaření v krajině s ohledem na dopady související se změnou klimatu. Generel vodního hospodářství krajiny ČR je projektem Státního pozemkového úřadu, který je za podpory Agrární komory České republiky řešen řadou výzkumných institucí a vysokých škol. Jedná se o projekt se zaměřením do zemědělské praxe, jehož cílem je definovat nejzranitelnější oblasti České republiky a vypracovat zemědělskými subjekty akceptovatelný návrh ochranných opatření ke zmírnění negativních účinků zejména povodní a sucha.

Přílohy Poslední aktualizace
Generel vodního hospodářství krajiny České republiky 18.9.2017
Stručný souhrn 18.9.2017
Bilanční hodnocení zdrojů a potřeb vody 18.9.2017
Vymezení katastrálních území výrazně ohrožených suchem 18.9.2017
Disponibilní vodní zdroje 18.9.2017
Pozorované změny agrometeorologických parametrů na pilotních farmách 18.9.2017
Problematika degradace půd 18.9.2017
Vhodné plodiny a postupy 18.9.2017
Návrh opatření v modelových územích 18.9.2017

Přečteno: 2910x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace