Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

KOMPONENTA 4.1: Systémová podpora veřejných investic

KOMPONENTA 4.1:  Systémová podpora veřejných investic

SUBKOMPONENTA 4.1.4: Zefektivnění a posílení implementace národního plánu obnovy

NÁZEV PROJEKTU: Posílení administrace kapacit Státního pozemkového úřadu v rámci NPO

POSKYTOVATEL DOTACE: Ministerstvo pro místní rozvoj

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočky Krajských pozemkových úřadů

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_103/0008554

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Zajištění prostředků na platy a související odvody pro zaměstnance SPÚ podílející se na koordinaci a implementaci NPO ČR, komponenta 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu, Aktivita 2.6.4. Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek.

V důsledku dostatečné finanční a personální kapacity SPÚ dojde k zajištění úspěšné realizace projektu komponenta 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu, Aktivita 2.6.4. Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:

  • Platové výdaje, náhrady a jiné benefity v souladu se systemizací SPÚ a zákonem stanovených povinností zaměstnavatele za zaměstnance podílející se na koordinaci a implementaci NPO odpovídající zapojení zaměstnanců do realizace daného projektu

PROJEKT JE PODPOŘEN Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU

logo_NextGen_NPO_transp.png

Přečteno: 313x