Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Projekty zrealizované

Přílohy Poslední aktualizace
1b. Realizace prvků ÚSES K1 K2 a BC1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic - po realizaci
soubor pdfNové okno( PDF, 847.19 KB)
29.3.2023
2b. LBK8 a LBK9 v k.ú. Velké Bílovice
soubor pdfNové okno( PDF, 1.28 MB)
29.3.2023
9a. Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 k.ú. Rakvice
soubor pdfNové okno( PDF, 1.15 MB)
29.3.2023
37b. Realizace protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí
soubor pdfNové okno( PDF, 1.25 MB)
29.3.2023
5a. Větrolamy TE07, TE08, TE09 v k.ú. Prosiměřice
soubor pdfNové okno( PDF, 1.22 MB)
24.3.2023
4a. Vedrovice a Jezeřany Větrolam V1 a V2
soubor pdfNové okno( PDF, 1.31 MB)
23.3.2023
6a. Stavba a výsadba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
soubor pdfNové okno( PDF, 1.18 MB)
21.3.2023
39a. Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany
soubor pdfNové okno( PDF, 1.58 MB)
21.3.2023
60a. Realizace vodohospodářských opatření Pokřikov
soubor pdfNové okno( PDF, 1.25 MB)
14.2.2023
59a. Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I.etapa
soubor pdfNové okno( PDF, 1.19 MB)
13.2.2023
58b. Realizace KoPÚ Podolí u Přerova - IP18
soubor pdfNové okno( PDF, 1.2 MB)
13.2.2023
47a. Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín
soubor pdfNové okno( PDF, 1.14 MB)
13.2.2023
40a. Stavba soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice
soubor pdfNové okno( PDF, 1.33 MB)
13.2.2023
38b. Větrolamy VN1-VN5 v k.ú. Knínice u Boskovic
soubor pdfNové okno( PDF, 898.74 KB)
13.12.2022
33a. Realizace PSZ v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice
soubor pdfNové okno( PDF, 1.19 MB)
9.12.2022
50a. Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť
soubor pdfNové okno( PDF, 1.02 MB)
8.12.2022
77b. Lokální biokoridor LBK 8, k.ú. Nedachlebice a k.ú. Březolupy
soubor pdfNové okno( PDF, 982.31 KB)
6.12.2022
49b. Biokoridor LBK 26-15 v k.ú. Libotov
soubor pdfNové okno( PDF, 985.49 KB)
2.12.2022
74b. Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev
soubor pdfNové okno( PDF, 1.45 MB)
29.11.2022
62a. Stráž u tachova PR1+TTP1N
soubor pdfNové okno( PDF, 1.12 MB)
28.11.2022
28a. Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice
soubor pdfNové okno( PDF, 1.13 MB)
21.11.2022
46a. MVN včetně tůně a mokřadu v k.ú. Slavičky
soubor pdfNové okno( PDF, 1.68 MB)
15.11.2022
29a. Realizace Mokřadu v k.ú. Košín
soubor pdfNové okno( PDF, 1008.98 KB)
20.9.2022
12a. Poldr PEO10 a LBK5 v k.ú. Dubenec
soubor pdfNové okno( PDF, 953.68 KB)
1.1.2022
16a. Revitalizace Černého potoka Klenčí pod Č.
soubor pdfNové okno( PDF, 987.92 KB)
1.1.2022
3a. Realizace VN 1 Děpoltovice
soubor pdfNové okno( PDF, 1.53 MB)
1.1.2022
13a. Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín
soubor pdfNové okno( PDF, 1.18 MB)
1.1.2022
10a. Real.-Prosiměřice Mokřad 1
soubor pdfNové okno( PDF, 911.79 KB)
1.1.2022

Přečteno: 1210x