Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Veřejné zakázky


Státní pozemkový úřad představuje plán svých veřejných zakázek na rok 2021

Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2021. Jedná se o veřejné zakázky z oblasti pozemkových úprav a realizace plánu společných zařízení.

Cílem tohoto kroku je kromě maximální transparentnosti vůči dodavatelům i snaha zadavatele, aby mohli dodavatelé lépe na základě získaných informací alokovat své kapacity a Státní pozemkový úřad měl větší šanci obdržet ty nejlepší nabídky.

Plnění plánu je v zájmu Státního pozemkového úřadu, ale plán je dokumentem, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není právně vymahatelná.

Seznam plánovaných veřejných zakázek naleznete níže v dokumentech a bude rovněž uveřejněn na E-ZAKu Státního pozemkového úřadu, na webové adrese:  https://zakazky.spucr.cz/publication_index.html

Poslední aktualizace: 15. 1. 2021


Informace a dokumenty veřejných zakázek SPÚ jsou zveřejňovány na profilech zadavatele Státního pozemkového úřadu: Elektronický nástroj E-ZAK nebo Elektronický nástroj NEN

SPÚ usiluje o integraci sociálních a environmentálních principů udržitelnosti do svých běžných postupů, jimiž se řídí zadávání veřejných zakázek. Našim cílem je uplatňovat při plnění vhodných veřejných zakázek ekologicky šetrné metody, podporovat sociální podniky, podporovat praxi a zajištění důstojných pracovních podmínek.

Dlouhodobě transparentní zadávání a hospodárné chování Státního pozemkového úřadu v oblasti veřejných zakázek ocenili ekonomové z Univerzity Karlovy, kteří na webu zindex.cz poměřují všechny veřejné zakázky vždy za poslední tři předcházející roky a ve spolupráci se sdružením Econlab vyhlašují Neplejtváka roku. V roce 2019 si hlavní ocenění - sochu Neplejtváka odnesl ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba. 

banner_neplejtvak_web.png

Veřejné zakázky zahájeny do 31.12.2012 Pozemkovým fondem jsou do jejich ukončení nadále umístněny na profilu zadavatele (Pozemkového fondu).

Veřejné zakázky zahájeny do 31.12.2012 pozemkovými úřady jsou do jejich ukončenínadále umístněny na profilu zadavatele (Ministerstvo zemědělství – Sekce ústřední pozemkový úřad).

Přílohy Poslední aktualizace
SPUCR VZ 2021 Služby
soubor xlsxNové okno( XLSX, 32.62 KB)
18.1.2021
SPUCR VZ 2021 Služby - Výsadba zeleně
soubor xlsxNové okno( XLSX, 16.25 KB)
18.1.2021
SPUCR VZ 2021 Projektová dokumentace
soubor xlsxNové okno( XLSX, 15.04 KB)
18.1.2021
SPUCR VZ 2021 Stavební práce
soubor zipNové okno( ZIP, 3.95 MB)
18.1.2021

Přečteno: 251004x