Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Od 1. ledna 2013 vstoupil v platnost zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Základním principem zákona jsou naturální restituce původního majetku církví a náboženských společností, který je nyní ve vlastnictví státu. V rámci majetkového vyrovnání bude vydán majetek, ke kterému přísluší právo hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu, se kterým hospodaří Lesy ČR, s. p. Dále bude jinými povinnými osobami vydán i nemovitý majetek, který sloužil církvím a náboženským společnostem a jimi zřízeným právnickým osobám ke kultovním nebo charitativním účelům a dále věci funkčně související s jimi vlastněnými nemovitostmi.

Postup a informace týkající se vydávání nemovité věci z vlastnictví státu, kde právo hospodařit s majetkem státu přísluší Státnímu pozemkovému úřadu, a která náležela do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností podle ustanovení § 6 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, naleznete na webových stránkách Státního pozemkového úřadu.

kategorieInformace o podaných výzvách a dohodách

Přílohy Poslední aktualizace
Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
soubor pdfNové okno( PDF, 316.26 KB)
27.7.2020
Vzor dohody o vydání zemědělské nemovité věci
soubor docNové okno( DOC, 63 KB)
29.7.2014
Informace č. 6) 2013 - pozemkové úpravy dotčené vydávaným majetkem
soubor docNové okno( DOC, 34 KB)
29.7.2014
Upozornění pro oprávněné osoby na postup při podávání návrhů na rozhodnutí pokud nedojde k uzavření dohody
soubor pdfNové okno( PDF, 252.11 KB)
29.7.2014
Informace pro oprávněné a povinné osoby
soubor docNové okno( DOC, 26.5 KB)
29.7.2014
Chronologický přehled počtu výzev k vydání zemědělských nemovitostí
soubor pdfNové okno( PDF, 157.39 KB)
29.7.2014
Majetkové vypořádání - Přílohy k metodice
soubor zipNové okno( ZIP, 388.03 KB)
29.7.2014
Majetkové vypořádání - Metodika
soubor docNové okno( DOC, 151.5 KB)
29.7.2014
Vzor výzvy, jejímž prostřednictvím mohou oprávněné osoby ze zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vyzývat k vydání majetku
soubor zipNové okno( ZIP, 3.49 MB)
29.7.2014
Seznam katastrálních území, kde jsou zahájené, rozpracované a ukončené jednoduché pozemkové úpravy - Stav dat k 31.12.2012. Jednotilivé typy jsou rozděleny do zvláštních listů v sešitu.
soubor xlsNové okno( XLS, 597.5 KB)
29.7.2014
Seznam katastrálních území, kde jsou zahájené, rozpracované a ukončené komplexní pozemkové úpravy - Stav dat k 31.12.2012. Jednotilivé typy jsou rozděleny do zvláštních listů v sešitu.
soubor xlsNové okno( XLS, 516 KB)
29.7.2014
Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
soubor docNové okno( DOC, 120.5 KB)
29.7.2014