Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Podpora bydlení v ČR: SPÚ zařadí 201 pozemků do rezervy pro rozvojový program

Praha, 28. června 2024 – Státní pozemkový úřad zařadí do rezervy 201 pozemků pro vládou schválený program podpory bydlení. Podnět k zahájení úřad v minulém týdnu obdržel od Ministerstva financí. Tento krok představuje důležitý milník v oblasti podpory dostupného bydlení v České republice.

V souladu s programovým prohlášením vláda v polovině dubna schválila rozsáhlý rozvojový program podpory bydlení. Spolu s tím schválila také zařazení 201 pozemků ve výluční správě SPÚ do rezervy určené pro tento účel. Vybrané pozemky jsou součástí první fáze důležité reformy Bydlení pro život, která by měla zásadním způsobem podpořit dostupnost nájemních bytů na trhu. Navázat by na ni měla také finanční pomoc v přibližné výši 9,5 mld. Kč z Národního plánu obnovy, které budou prostřednictvím Státního fondu podpory investic a Národní rozvojové banky určeny na financování bytových projektů samospráv.

Právě nedostupné bydlení je jedním z hlavních problémů, po jehož řešení samosprávy dlouhodobě volají. „Tato iniciativa představuje významný krok k podpoře dostupného bydlení v České republice. Zařazení 201 pozemků Státního pozemkového úřadu do tohoto programu umožní obcím realizovat projekty, které přispějí ke zlepšení dostupnosti bydlení např. pro seniory či mladé rodiny s dětmi,“ uvedla Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu.

Celková výměra pozemků, které budou pro tento účel do programu zařazeny činí necelých 73 hektarů a jsou rozmístěny napříč republikou.

„Jsem přesvědčený, že i tímto dokáže náš resort přispět k řešení dostupného bydlení. Naším cílem je co nejefektivněji využít státní majetek k podpoře této důležité oblasti. V řadě lokalit může být právě nedostatek vhodných pozemků limitujícím faktorem, proto je dobře, pokud stát dá k dispozici vhodné pozemky pro stavbu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Za podmínek současného nastavení legislativy není aktuálně možný převod takových pozemků z příslušnosti hospodařit SPÚ přímo na obce. Nastavení procesu realizace konečného převodu pozemků na obce je v gesci MF.

O tématu jsme již psali 23. dubna.

Záznam ze společné tiskové konference ministra zemědělství Marka Výborného a ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu Svatavy Maradové ke změnám pachtovného na zemědělské půdě a poskytnutí pozemků k podpoře bydlení ze dne 28.6.2024 v Poslanecké sněmovně.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz