Přeskočit navigaci

Zlínský

Realizace hlavní polní cesta PC8, k.ú. Suchá Loz

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předal obci Suchá Loz dokončenou stavbu důležité hlavní polní cesty PC8 včetně výsadby interakčního prvku IP ST11 - stromořadí ořešáků a komplexním odvodněním s protierozní funkcí. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchá Loz. Výstavba probíhala od března do listopadu roku 2018....

Realizace hlavní polní cesty v Březolupech

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předalo obci Březolupy stavbu hlavní polní cesty PC3f vč. částí napojujících se polních cest společně s krajinnou výsadbou a promyšleným odvodněním. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březolupy. Výstavba probíhala od března do listopadu roku 2018....

Realizace polní cesty ve Zlámanci

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předal obci Zlámanec realizovanou stavbu hlavní polní cesty C4 a výsadeb na parcelách KN 2072 a KN 1416. Tato stavba byla realizována v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zlámanec. Výstavba probíhala od května do listopadu roku 2018....

Realizace Vodní nádrže VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí

V průběhu dubna 2018 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu vodní nádrže včetně lokálního biocentra, které tvoří výsadba autochtonních dřevin a zatravnění. Tato stavba a výsadby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Němčí....

Realizace Hlavní polní cesta HC10, k. ú. Korytná

V průběhu června 2018 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu důležité hlavní polní cesty HC10 s důmyslným odvodněním s protierozní funkcí chránící intravilán i extravilán před splachy bahnotoky. Tato stavba byla realizována v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Korytná....

Realizace protierozních a protipovodňových opatření včetně cesty v k. ú. Korytná

V průběhu listopadu 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu důležitých protierozních a protipovodňových opatření - protierozní meze PM2, svodného příkopu PRI2 vč....

Realizace hlavních polních cest a doplňkové polní cesty v k. ú. Zlámanec

V průběhu října 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu polních cest „C2a, C2b a C110“ v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zlámanec....

Realizace Ochranné nádrže N1 v katastrálním území Topolná a Komárov

V průběhu dubna 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu protipovodňové „Ochranné nádrže N1" v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Topolná....

Realizace hlavní polní cesty C1 v katastrálním území Věžky

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž realizoval v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Věžky a v části k. ú. Medlov výstavbu hlavní polní cesty C1....

Realizace hlavní polní cesty C5 v katastrálním území Věžky

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž realizoval v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Věžky a v části k. ú. Medlov výstavbu hlavní polní cesty C5....

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace