Aktuality z krajů

Záblatí má pozemkové úpravy v devíti katastrech

Obec Záblatí má asi 346 obyvatel. Nachází se v okresu Prachatice a leží na řece Blanici v Prachatické hornatině v nadmořské výšce 593 metrů. Pod Záblatí spadá hned devět katastrů. Na celém území proběhly komplexní pozemkové úpravy prakticky najednou. V Řepešíně se nyní dočkají díky spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) rekonstrukce rybníka. Ta by měla mimo jiné pomoci se zadržováním vody v krajině.

více...

Realizace hlavní polní cesta PC8, k.ú. Suchá Loz

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předal obci Suchá Loz dokončenou stavbu důležité hlavní polní cesty PC8 včetně výsadby interakčního prvku IP ST11 - stromořadí ořešáků a komplexním odvodněním s protierozní funkcí. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchá Loz. Výstavba probíhala od března do listopadu roku 2018.

více...

Realizace hlavní polní cesty v Březolupech

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předalo obci Březolupy stavbu hlavní polní cesty PC3f vč. částí napojujících se polních cest společně s krajinnou výsadbou a promyšleným odvodněním. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březolupy. Výstavba probíhala od března do listopadu roku 2018.

více...

Realizace polní cesty ve Zlámanci

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předal obci Zlámanec realizovanou stavbu hlavní polní cesty C4 a výsadeb na parcelách KN 2072 a KN 1416. Tato stavba byla realizována v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zlámanec. Výstavba probíhala od května do listopadu roku 2018.

více...

Jen v Olomouckém kraji bude SPÚ letos realizovat pozemkové úpravy za bezmála sto milionů korun

Praha, 15. února 2019 – Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Olomoucký kraj je připraven prostřednictvím svých pěti poboček v Přerově, Prostějově, Olomouci, Šumperku a Jeseníku realizovat v roce 2019 na desítku projektů financovaných z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Projekty za bezmála sto milionů korun přispějí ke zvýšení ekologické stability a pestrosti krajiny a pomohou k ochraně území před negativními klimatickými vlivy.

více...

Omezení provozu KPÚ pro Královéhradecký kraj z důvodu přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny bude ve čtvrtek 21. 2. 2019 přerušen provoz KPÚ pro Královéhradecký kraj.

více...

Realizace Vodní nádrže VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí

V průběhu dubna 2018 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu vodní nádrže včetně lokálního biocentra, které tvoří výsadba autochtonních dřevin a zatravnění. Tato stavba a výsadby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Němčí.

více...

Realizace Hlavní polní cesta HC10, k. ú. Korytná

V průběhu června 2018 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu důležité hlavní polní cesty HC10 s důmyslným odvodněním s protierozní funkcí chránící intravilán i extravilán před splachy bahnotoky. Tato stavba byla realizována v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Korytná.

více...

Den otevřených dveří na pobočce v Jihlavě

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Jihlava pořádá 27. února od 8:00 do 17:00 Den otevřených dveří s názvem „Pozemkové úpravy jako nástroj boje proti suchu a erozi půdy“.

více...

| 1 | 2 | 3
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace