Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Zpřístupnění pozemků a protipovodňové a protierozní opatření

Polní cesta C1 v k. ú. Odrlice je součástí schváleného návrhu Komplexní

pozemkové úpravy v k. ú. Odrlice. Její stavba vyřešila dopravní přístupnost všech zemědělských a lesních pozemků v lokalitě i v období nepříznivých klimatických podmínek. Celková délka je 1,473 km a je navržena v kategorii P4/30 pro dopravní zatížení V a VI. Cesta byla realizovaná v roce 2013 v rámci finanční pomoci EU, Programu rozvoje venkova, opatření I. 1.4 Pozemkové úpravy.    

 

Brod B12 v k. ú. Odrlice

Brod B12 byl navržen společně s úpravou toku Vojnické stružky jako součást protipovodňových a protierozních opatření k bezproblémovému odvedení povrchových vod z celé lokality. Je součástí schváleného návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Odrlice. Objekt byl realizovaný v  roce 2013 v rámci finanční pomoci EU, Programu rozvoje venkova, opatření I.1.4  Pozemkové úpravy.

Celková cena 8 569 899,- Kč s DPH.