Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Státní pozemkový úřad přispívá k ochraně před dlouhodobým suchem

Dokončená stavba „Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v katastrálním území Čelčice“, kterou zajistila Pobočka Prostějov Státního pozemkového úřadu, vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Čelčice a je již 59 stavbou společných zařízení po ukončených pozemkových úpravách v okrese Prostějov.

Zásadním krajinotvorným prvkem celé stavby je lokální biocentrum a víceúčelová nádrž na toku Okenná v místní trati Rybník. V této lokalitě již v minulosti rybník byl, což potvrdil i provedený geologický průzkum. Stavba tak navrací zdejší krajině její dávno zaniklý historický vodní prvek.

Samotná vodní nádrž je koncipována jako průtočná s provozní zátopovou plochou 4,6 ha a akumulačním prostorem 63,5 tis. m3 vody. Hráz nádrže byla vybudována jako homogenní sypaná o výšce 2,7 m, manipulace s vodou je prováděna pomocí regulačního objektu požerákového typu s dlužovou stěnou. Stavba vodní nádrže byla doplněna výsadbou biocentra s 4 600 kusy stromů, keřů a bylin. Součástí stavby je rovněž 1,15 km asfaltobetonových a 1,25 km travnatých polních cest sloužících ke zpřístupnění pozemků vlastníků v přilehlých místních tratích. 

Vybudované biocentrum a vodní nádrž bude do budoucna plnit funkci vodohospodářskou zadržením vody v krajině při povodňových stavech na místních tocích Okenná a Trávnička, zlepší kvalitu vody na toku Okenná pod nádrží a přispěje ke zvýšení zásob podzemních vod. Stavba tak naplňuje Strategii ochrany před dlouhodobým suchem, která byla v nedávné době prezentována Ministerstvem zemědělství. Funkce krajinotvorná je podpořena založením vodních, mokřadních, lučních a lesních společenstev, k jejichž rozvoji přispěje i ostrůvek uvnitř zátopy. Nezanedbatelná je i funkce hospodářská, kdy nádrž bude sloužit jako zásobník požární vody pro případ mimořádných událostí a i funkce turistická a rekreační.

Stavba byla dokončena na konci dubna 2015. Celkové investiční náklady činily 12,457 milionů korun. Financování stavby bylo zajištěno prostřednictvím schváleného projektu ze zásobníku 17. kola příjmu žádostí pro opatření Pozemkové úpravy Programu rozvoje venkova 2007–2013.

 1.jpg

2.jpg