Liberecký

Výstava fotografií pozemkových úprav

Od července roku 2016 je ve vstupních prostorách Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj umístěna výstava s názvem „Výstava fotografií realizací Společných zařízení komplexních pozemkových úprav v Libereckém kraji“.

více...

Studie erozní ohroženosti v povodí Pertoltického potoka

V rámci spolupráce Státního pozemkového úřadu, Pobočky Liberec a ČVUT Praha, Fakulty stavební, Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství bylo zadáno téma diplomové práce “Studie erozní ohroženosti v povodí Pertoltického potoka‘‘.

více...

Polní cesta VPC 21 s liniovou zelení – k. ú. Chlum u Dubé

Státní pozemkový úřad, pobočka Česká Lípa na základě ukončených pozemkových úprav vybudoval v roce 2015 polní cestu VPC 21 s liniovou zelení v k. ú. Chlum u Dubé dle projektové dokumentace.

více...

Realizace cesty V12 v k. ú. Všeň

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cestu V12 navrženou plánem společných zařízení v katastrálním území Všeň.

více...

Realizace cestní sítě v k.ú. Pěnčín

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec v letošním roce dokončil realizaci plánované cestní sítě v katastrálním území Pěnčín, okres Liberec a to na základě provedených komplexních pozemkových úprav. V letech 2014 – 2015 byly postaveny polní cesty OPC 34, OPC 36 a HPC 22, které na sebe funkčně navazují.

více...

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pulečný

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pulečný Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec v měsíci září 2015 ukončila komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Pulečný rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům, které nabylo právní moci 8.9.2015.

více...

Polní cesty C3, C10 s biokoridorem LBK 4 v k. ú. Václaví

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, vybudoval polní cesty C3, C10 a lokální biokoridor navržené plánem společných zařízení po dokončené komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Václaví. Realizace probíhala od května 2014 do ledna 2015.

více...

Informace k vydání majetku církvím dle zákona č. 428/2012 Sb.

V rámci zákona č. 428/2012 Sb. bylo církvemi na Pobočce Česká Lípa (dále jen PK Česká Lípa) podáno 49 výzev, kde byl označen Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) jako povinná osoba k vydání zemědělských nemovitostí.

více...

Cesta HPC2 a průleh v katastru Dolní Sytová

Vlastní projekt byl realizován Pobočkou Semily, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj a spočíval ve vybudování polní cesty v katastrálním území Dolní Sytová s označením HPC2 a řešení odtokových poměrů v dané lokalitě včetně vybudování průlehu.

více...

Polní cesta PCV 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 – k. ú. Blíževedly

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, na základě ukončených pozemkových úprav vybudoval v letech 2014 a 2015 polní cestu VPC 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 v k. ú. Blíževedly dle projektové dokumentace, kde byla navržena částečná rekonstrukce polní cesty v délce cca 280 m (začátek úpravy) a 26,9 m (konec úpravy) a částečná novostavba v délce 235 m.

více...

| 1 | 2
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace