Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Aktuality z krajů

Zajímá Vás, co se děje ve vašem kraji?

V rubrice Aktuality z krajů naleznete přehledně roztříděné zprávy podle jednotlivých krajů. Můžete tak sledovat příklady dobré praxe především v oblasti pozemkových úprav tak, jak je realizují jednotlivé krajské pozemkové úřady a jejich pobočky. V rubrice naleznete také vždy aktuální informace o případném omezení provozu podoboček. 

Nechte se inspirovat a zlepšete kvalitu života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) představují komplexní řešení zpravidla celého katastrálního území (mimo zastavěné území) včetně zpřístupnění pozemků, protierozní ochrany, vodohospodářských opatření a ekologické stability území.

k.ú.Albeřice u Hradiště – zatopený čedičový lom.jpg