Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na zpracování návrhu pozemkových úprav

Praha, 10. února 2020 – Státní pozemkový úřad využil institutu předběžné tržní konzultace dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vypsal předběžnou tržní konzultaci za účelem získání relevantních a objektivních informací potřebných pro optimální nastavení zadávacích podmínek u opakovaně připravovaných veřejných zakázek, jejichž předmětem je zpracování návrhu pozemkových úprav včetně geodetických prací v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek.

Předběžná tržní konzultace je účinným nástrojem k získání zpětné vazby od případných dodavatelů právě u specializovaných a komplexnějších zakázek, pomáhá předcházet nepřiměřeným nárokům zadavatele ještě ve fázi přípravy veřejné zakázky. 

Účast na předběžné tržní konzultaci je otevřená.  Účastnit se jí mohou především všichni potenciální zájemci o předmětnou veřejnou zakázku. Zadavatel očekává zejména návrhy na možné změny v zadávací dokumentaci, ve vzorové smlouvě a její příloze, jejichž vzorové formuláře jsou uloženy na profilu zadavatele E-ZAK na adrese https://zakazky.spucr.cz/contract_display_27955.html

Podrobné podmínky a požadavky předběžné tržní konzultace jsou uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz/contract_display_27955.html), ve Věstníku veřejných zakázek

 (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form01/Display/155861) a v TEDu.

  

 

Kontakt pro média:                                                  Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  

Lenka Růžková                                                         Odbor veřejných zakázek

tisková mluvčí                                                           e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz

e-mail: komunikace@spucr.cz