Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Svatava Maradová podepsala Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

Praha, 9. května 2016 - Na Ministerstvu zemědělství dnes ministr zemědělství Marian Jurečka, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a zástupci Lesů ČR, podniků Povodí a Národní sítě Místních akčních skupin podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny.

„Dohodli jsme se na vzájemném předávání informací, projektových záměrů a strategických cílů. Praktická spolupráce bude probíhat na regionální i na krajské úrovni podle působnosti jednotlivých organizací," řekla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová. 

Spolupráce se bude týkat:  

  • průchodnosti krajiny,

  • obnovy a zachování krajiny jako místa pro život,

  • posílení rekreačních funkcí krajiny především se zaměřením na agroturistiku, neproduktivní funkce lesa, využívání břehových pozemků,

  • rozvoje přírodě blízkých protipovodňových prvků v krajině,

  • zvýšení retence vody v krajině s cílem zlepšení jakosti vody z plošných zemědělských zdrojů znečištění a omezení dopadů sucha a povodní,

  • komplexních pozemkových úprav jako základu řešení krajinného rázu a zabezpečení mimoprodukčních funkcí krajiny. 

Jednou ročně se sejdou všichni signatáři, aby zhodnotili naplňování Memoranda a představili společně realizované projekty a jejich výstupy.


IMG_0178.jpg

IMG_0182.jpg

IMG_0213.jpg