Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Pozemkové úpravy umí pomoci naší krajině v mnoha směrech

Pozemkové úpravy jsou jednou z nosných agend Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Díky jejich realizaci se umí příroda snáze vypořádat s negativními jevy klimatických změn, jako jsou povodně nebo naopak dlouhá období sucha. Zásadní vliv na stav naší krajiny máme ale my, lidé.

 

Velké procento vlastníků pozemků v České republice se nestará o to, co se s jejich půdou děje. Oproti jiným vlastněným nemovitostem jaksi automaticky předpokládáme, že žádnou péči nepotřebují. To je ale
velký omyl. Pozemky jsou vystavovány například erozi, záplavám nebo jiným povětrnostním vlivům, jež je postupně znehodnocují. Právě vhodné pozemkové úpravy ale umí těmto jevům čelit.


Pro vlastníky pozemků je pozitivní zprávou, že pozemkové úpravy i jejich případné následné realizace, financuje SPÚ. Částečně z vlastního rozpočtu, ale především prostřednictvím evropského Programu pro
rozvoj venkova. Do současné doby se SPÚ podařilo dokončit 2402 komplexních a 2921 jednoduchých pozemkových úprav na celkové ploše větší než 1,4 milionu hektarů. Ve fázi rozpracování eviduje SPÚ
dalších 1060 komplexních a 110 jednoduchých pozemkových úprav. Na pozemkové úpravy od roku 1991 vynaložil stát 25 miliard korun. Z toho 9 miliard korun stály návrhy pozemkových úprav a 16 miliard korun samotné realizace po dokončení pozemkových úprav. Jen od roku 2013, tedy od vzniku SPÚ, byly na zpřístupnění pozemků vynaloženy 6,1 miliardy korun, 858 milionů korun bylo investováno
do vodohospodářských zařízení, 220 milionů korun do protierozních opatření a 169 milionů korun stály ostatní ekologická opatření.


SPÚ nejčastěji realizuje pět typů projektů pozemkových úprav: zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, která brání degradaci půd, opatření eliminující dopady povodní nebo dlouhých období sucha,
scelení a změny tvaru pozemků a upřesnění vlastnických vztahů.


DALŠÍ VÝHODY SPOJENÉ S POZEMKOVÝMI ÚPRAVAMI

 

  • Pozemky získávají díky provedeným úpravám na ceně.
  • Projekty jsou hrazeny ze státních prostředků nebo ze zdrojů EU, po dokončení se realizovaná opatření stávají majetkem vlastníka pozemku.
  • Po zapsání pozemkových úprav do katastru nemovitostí má vlastník také nárok na bezplatné vytyčení pozemku.
  • Obec rovněž zdarma získá přesnou digitální katastrální mapu svého území s vyjasněnými vlastnickými vztahy.
  • Vlastník pozemku (jímž samozřejmě může být i obec) se nemusí starat o výběr dodavatele ani o zpracování dokumentace a schvalování ze strany příslušných správních orgánů.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace