Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Exkurze studentů FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce ve dnech 19. a 20. června 2019

Pobočka SPÚ v Nymburce společně se Středočeským pobočným spolkem Českomoravské komory pozemkových úprav připravily každoroční studentskou exkurzi, tentokrát ve dnech 19. a 20. června 2019. Pobočku Nymburk navštívilo 35 studentů FŽP ČZU v Praze oborů KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy), VK (Voda v krajině) a KI (Krajinné inženýrství).

První den dopoledne byl věnován prohlídce vybudovaných společných zařízení na území okresu Praha-východ. Studenti postupně navštívili lokální biokoridory LBK 1, 2 a 3 a nově založené biocentrum LBC 3 v k.ú. Brázdim, polní cestu HPC 5 včetně větrolamu IP1 v k.ú. Brázdim, polní cesty C3, C5 a C6 s doprovodnou zelení v k.ú. Popovice, biocentrum založené lesnickou technikou výsadby v k.ú. Dřevčice, retenční nádrž na Ostrovském potoce s biokoridory, biocentrem a s prameny minerálních vod v k.ú. Zápy, polní cestu HCZN1 v k.ú. Svémyslice, polní cesty včetně doprovodné zeleně VCS9, VCS10, VCS6 a VCN1 v k.ú. Zeleneč, nově postavené polní cesty před kolaudací HPCN1, HPCS2 a HPCS1 v k.ú. Dobročovice a polní cesty HPC4 a HPC6  s doprovodným biokoridorem LBK 27 se zajímavým rozcestím se sochou Svatého Donáta  a chráněnými stromy v k.ú. Škvorec.  

Následovala přednáška s prezentací a občerstvením v zasedací místnosti Pobočky Nymburk na témata práce poboček SPÚ, výsadby biocenter a liniové zeleně a budování vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav.

Terénní exkurze pokračovala na okrese Nymburk prohlídkou společných zařízení HPC1, 2, 6 a 7, kolejové cesty VPC2 a penetrované polní cesty VPC3 v k.ú. Kněžice, v minulém roce kolaudované cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Osek. Po přesunu k dálnici D11 studenti navštívili hlavní polní cesty HC 3, 13, 14, 22 a 24 včetně oceněného biocentra BC 7 s vodní nádrží IP4   a biokoridor BK4 v k.ú. Choťovice a navazující biokoridory BK4 v k.ú. Žehuň navádějící zvěř na zelený most přes dálnici D11, záchytný příkop přívalových srážek P1v k.ú. Dobšice, odhlučňovací pásy zeleně podél dálnice v k.ú. Choťovice, Žehuň, Dobšice a Kanín, pásy zeleně navádějící zvěř na podchody pod dálnicí v k.ú. Sány.

Závěrem dne se studenti pro porovnání podívali na nejstarší kolejovou a asfaltovou polní cestu vybudovanou pobočkou Nymburk po první KoPÚ v k.ú. Oškobrh (před 20 lety). Program dále pokračoval v ekocentru a záchranné stanici živočichů Huslík v Poděbradech se zajímavým výkladem vedoucího pana Luboše Vaňka a s ukázkou nově vybudovaných tůní, plazníku, květné louky a chovaných zvířat. Večeře a nocleh byl pro mladé kolegy zajištěn v nedalekém kempu Poděbrady.

Druhý den pokračovala exkurze návštěvou různě starých biocenter založených zahradnickou technikou BC1, BC2 (oceněné prvním místem a cenou veřejnosti) a BC3 v k.ú. Netřebice, vedlejších kolejových polních cest C10, C13 a C14 (oceněných prvním místem) a hlavních polních cest C 11 a C15 v k.ú. Sovenice, interakčního prvku ŽP 1 v k.ú. Sovenice oceněného prvním místem a cenou ministra zemědělství, obtokového kanálu P1-SO-02 a retenční nádrže v k.ú. Sovenice chránící obec před přívalovými stržkami. Následovala prohlídka hlavní polní cesty C1 s oboustrannou alejí a vedlejší travnaté polní cesty C2 s větrolamem v k.ú. Bobnice. Závěrem studenti viděli dvě biocentra s vodní plochou vybudovaná po pozemkové úpravě vlastníkem pozemků v k.ú. Dvory u Nymburk.

Exkurze byla finančně podpořena příspěvkem na občerstvení od Středočeského pobočného spolku Českomoravské komory pozemkových úprav.

 Ing. Zdeněnk Jahn, CSc.

 vedoucí Pobočky Nymburk