Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Odborná exkurze pro studenty ČZU 12. 11. 2021

Státní pozemkový úřad (SPÚ), potažmo Pobočka Děčín Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, v pátek 12. 11.2021 uspořádal odbornou exkurzi pro studenty Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity (FŽP ČZU).
Pobočka Děčín přivítala studenty FŽP ČZU v katastrálních územích Bynovec, Růžová, Arnoltice a Labská Stráň na společných zařízeních  zrealizovaných v letech 2016-2021.

V katastrálním území Bynovec jsme navštívili Mokřad zrealizovaný v roce 2019 a Olšový rybník, jehož rekonstrukce je v současné době předmětem veřejné zakázky. Katastrální území Růžová nabídlo letmou  ukázku vysazeného větrolamu a zrealizovaného průlehu. Nechyběla zastávka na protipovodňové Suché nádrži, která se umístila ve 13. ročníku soutěže Žít krajinou.

Paní starostku obce jsme přišli pozdravit na vyhlídku Růženka, kde byla pro studenty připravena ukázka výsledků vybraných etap zpracovaného návrhu pozemkových úprav (vlastnická mapa, mapa návrhu a plán společných zařízení (PSZ)), čímž byl umožněn komplexně celistvý pohled na území - mapa versus terén.
Svou fyzickou kondici měli studenti možnost vyzkoušet na Zdravotní stezce, která vznikla realizací polní cesty C18a. Následovala ukázka zrealizované cesty C2 - Ovocné stezky, která byla společně s C18 oceněna v rámci  14. ročníku soutěže Žít krajinou. Po nově zkolaudované cestě C1 jsme se přesunuli do Arnoltic, kolem cest C2 a C3 jsme zamířili do Labské Stráně.  Na zrekonstruované historické cestě, u obnovené tůňky, podal stavbyvedoucí firmy Chládek & Tintěra, a.s. zajímavý výklad z rekonstrukce této cesty. Konečnou zastávkou exkurze se stala vyhlídka Belveder, na kterou vede čerstvě zkolaudovaná cesta C1 v k.ú. Labská Stráň. Děkujeme všem za účast a jejich věcné dotazy a těšíme se na další spolupráci.
 
Ing. Jitka Blehová
odborný rada - vedoucí pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín
 
Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami nejen při určování obsahu odborného vzdělávání, ale především na vyšších stupních vzdělávání při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách ve formě pravidelné výuky nebo při jednorázových odborných přednáškách či terénních exkurzích.