Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023

Zveme Vás na XXIII. ročník Konference pozemkových úprav, která se bude konat 5. - 6. 10. 2023, tentokrát v Plzni. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav. Letošní ročník si klade za cíl vyjasnit často již neplatné argumenty (nejčastější mýty & fakta) a objasnit účastníkům aktuální a ověřené informace o pozemkových úpravách. Na konferenci budou také představeny projekty pozemkových úprav, které byly financovány i z evropských dotačních prostředků a budou prezentovány podmínky a možnosti financování v budoucích letech.

Pozemkové úpravy dnes představují nezbytnou součást adaptace české krajiny na změny klimatu a lze jimi řešit důsledky klimatických změn jako je sucho, bleskové povodně, vodní a větrné eroze. Významným přínosem je také posilování biodiverzity a prostupnosti krajiny. Ovšem i po 30letém vývoji tohoto procesu je někdy na pozemkové úpravy nahlíženo s obavami ze ztráty majetku, nemožnosti dalšího rozvoje území či sociálních dopadů. 

 

Konference se koná pod záštitou
ministra zemědělství Marka Výborného a hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.


Odborná garance:
Mgr. Jaroslava Kosejková                   Státní pozemkový úřad          j.kosejkova@spucr.cz
Ing. František Pavlík, Ph.D.                Státní pozemkový úřad          f.pavlik@spucr.cz
Ing. Josef Havelka                                Státní pozemkový úřad          j.havelka@spucr.cz

Organizační garance: 
Petra Kazdová                                 
Tisková mluvčí                                
Státní pozemkový úřad                    
Tel: +420 602 592 875                    
Email: p.kazdova@spucr.cz          

 


Lucie Bučková                                 
Zástupce tiskové mluvčí                               
Státní pozemkový úřad                    
Tel: +420 727 957 207                   
Email: l.buckova@spucr.cz  

 

Program konference

1. den: 5. října 2023  

09:00 – 10:30 - Prezence účastníků, přestávka na kávu  

10:30 – 11:15 - Slavnostní zahájení konference   

Státní pozemkový úřad - Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel 
Ministerstvo zemědělství - Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., náměstek ministra zemědělství
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy - Ing. Michal Pochop, předseda 
Svaz měst a obcí České republiky - Karel Rejchrt, člen představenstva 
Sdružení místních samospráv České republiky - Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně

11:15 – 12:00 - Úvodní prezentace  

Ing. Dalibor Šafařík - Lesy České republiky, s. p. 
Ing. Jakub Rataj - Plzeňský kraj & aktivita Zdravá Krajina 
Ing. Jiří Papež - Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  

12:00 – 13:00 - Oběd  

13:00 – 15:00 - Blok I – panelová diskuse; Moderuje: Ing. Josef Havelka 

Územní plánování, plánování krajiny, financování
Hlavní témata:  Nepotřebujeme PÚ, máme územní plán; Obec nepotřebuje PÚ, má studii; Děláme jen asfaltky, zamykáme krajinu. Společná zemědělská politika a financování PÚ

Účast přislíbili:  

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. – autorizovaný krajinářský architekt 
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. – zpracovatel pozemkových úprav   
Mgr. Jaroslava Kosejková – Státní pozemkový úřad, Odbor pozemkových úprav
Ing. Josef Tabery – Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán rozvoje venkova
Bc. Robert Zelenka – starosta města Blovice

15:00 – 15:30 - Přestávka na kávu  

15:30 – 17:00 - Blok II – panelová diskuse; Moderuje: Ing. František Pavlík, Ph.D.  

Realizace PÚ, nové zásady ochrany půdy 
Hlavní témata: Zásady ochrany půdy, ochrany ZPF, DZES; Společná zemědělská politika; Novela zákona ZPF; Realizace agrolesnických úprav v rámci PÚ; Pásové střídání plodin  

Účast přislíbili:  

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - Vysoké učení technické v Brně
Ing. Linda Stuchlíková - Ministerstvo životního prostředí 
Ing. Michal Kraus – agronom specialista, Rostěnice a.s.
Ing. Kateřina Bělinová - Ministerstvo zemědělství, Odbor přímých plateb

17:30 – 19:00 - Časový prostor pro individuální diskuse  

19:00 - Večeře formou rautu  

2. den: 6. října. 2023  

09:00 – 09:05 - Zahájení druhého dne konference 

Spolek pro obnovu venkova České republiky - Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně, europoslankyně EP

09:05 – 10:30 - I. Dopolední blok přednášek   

Převody pozemků - Ing. Václav Kohlíček, Státní pozemkový úřad, Sekce majetku státu 
Monitoring eroze – Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby   
Realizace agrolesnických systémů - Bc. Jiří Michalisko, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů 
Pozemkové úpravy na Slovensku - Ing. Andrej Vašek, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav    

10:30 – 11:00 - Přestávka na kávu

11:00 – 12:00 - II. Dopolední blok přednášek

Dotační tituly pro obce OPŽP – Květoslava Kapková, Státní fond životního prostředí
Pozemkové úpravy od A do Z na příkladu dobré praxe – Lukáš Karkoš, starosta obce Nezvěstice, Mgr. Petr Brož, KPÚ pro Plzeňský kraj 
Územní studie krajiny – Ing. arch. Karel Wirth, Ministerstvo pro místní rozvoj
Praktické informace k dobrovolné exkurzi – Ing. Jana Horová, SPÚ, vedoucí Pobočky Plzeň    

12:00 – 12:30 - Ukončení oficiálního programu konference

12:30 – 13:00 - Vydávání obědových balíčků  

13:00 – 15:00 - Volitelná část programu: Exkurze 
Realizace v k.ú. Vlčice u Blovic – VN100, C15,C16, C1 

 

Organizační informace 

Konference pozemkových úprav je realizována v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Pro účastníky konference jsou zajištěny pracovní materiály, 3x přestávka na kávu, 1x oběd s nealkoholickým nápojem, večeře ve formě rautu s 2 nealkoholickými nápoji a 1 x obědový balíček. Ubytování, společenský večer, volitelná část programu - exkurze nejsou hrazeny z Celostátní sítě pro venkov. Dopravu v rámci volitelné části programu - exkurze spolufinancuje nevládní organizace Českomoravská komora pozemkových úprav.
Účastnický poplatek na konferenci se nevybírá.

Registrace

Kapacita konference je omezena. V případě zájmu se registrujte do 15.9. 2023 přes tento registrační formulář: 
https://forms.office.com/e/DBR6V7kN9x

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami vč. případného nedojezdu.

Lze využít výhodnějších cen ubytování přímo v místě konání akce, tedy v hotelu Primavera hotel & Congress Centre. Hotel za tímto účelem rezervoval dostatečný počet pokojů. Stačí zaslat své požadavky na ubytování rovnou na hotelový email info@primaverahotel.cz a do předmětu zprávy napište heslo: „KOPU 2023“.

Pro rychlejší vystavení daňového dokladu za ubytování připište do objednávky adresu organizace a IČO, na které se má doklad vystavit. Hotelové pokoje jsou v termínu 4. - 7.10.2023 rezervovány pouze pro účastníky konference, a to do 15. 9. 2023, tzn. že od 16. 9. 2023 budou neobsazené pokoje poskytnuty k prodeji i jiným zájemcům o ubytování v době konání akce. Více o hotelu se dozvíte zde.

Každému účastníkovi, který si pobyt objedná, hotel zašle potvrzení rezervace s platebními a storno podmínkami, platnými pro potvrzování rezervací v rámci konference. 

 Ceny za ubytování v hotelu Primavera hotel & Congress Centre platné v období od 4. - 7 .10. 2023

(uvedená cena je za pokoj a noc, zahrnuje DPH, snídani formou bufetu, místní poplatky, WiFi, parkování)

1 650,- Kč/jednolůžkový pokoj            2 290,- Kč/dvoulůžkový pokoj             2 990,- Kč/trojlůžkový pokoj

 

Další možnosti ubytování v Plzni: Ubytování - Visit Plzeň (visitplzen.eu)

 

Těšíme se na společné setkání na Konferenci pozemkových úprav 2023!

 

Více informací o akci za organizační výbor:

Petra Kazdová
Tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel: +420 602 592 875
Email: p.kazdova@spucr.cz         

 

FINAL_DL 23. Konference PÚ Pozvánka.png