Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

XXII. Konference pozemkových úprav 12. - 13. 4. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na XXII. ročník Konference pozemkových úprav, která se bude konat 12. - 13. 4.2022 v Harrachově. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav. Cílem této akce je představit široké veřejnosti proces pozemkových úprav v širších souvislostech a zároveň vyvolat diskuzi mezi zemědělci, projektanty, zhotoviteli, zástupci obcí a dalšími zájemci o pozemkové úpravy.

O Konferenci pozemkových úprav:

Dlouhodobé zadržení a efektivní využití vody v krajině, protipovodňová i protierozní ochrana jsou v současné době zásadními prioritami pozemkových úprav. Novou orientací jejich hlavních cílů a struktury finančních prostředků vynakládaných na jednotlivá opatření reagují Státní pozemkový úřad a Program pro rozvoj venkova na současnou klimatickou situaci a předpovědi jejího dalšího vývoje. Umožní tím české krajině lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy, tedy suchem i povodněmi, a napomoci udržení vyváženého vztahu mezi zachováním přírodních zdrojů a udržitelným zemědělstvím.

 

Záštita

Ministr zemědělství - Ing. Miroslav Toman, CSc

 

Odborná garance

Mgr. Jaroslava Kosejková                 Státní pozemkový úřad          Tel: 725 002 598

Ing. František Pavlík, Ph.D.              Státní pozemkový úřad          Tel: 725 472 323

Ing. Josef Havelka                           Státní pozemkový úřad          Tel: 606 716 908

 

Organizační garance

Petra Kazdová                                 Státní pozemkový úřad          Tel: 602 592 875

                         

Program konference

1. den: 12. 4. 2022                        

9:00 – 10:00   Prezence účastníků, přestávka na kávu

10:00 – 12:00 Slavnostní zahájení konference 

Úvodní slovo:
Ing. Martin Vrba – Státní pozemkový úřad

Ing. Bohuslav Kabátek – KPÚ Liberecký kraj

Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. - Ministerstvo zemědělství

zástupce Libereckého kraje

Ing. Michal Pochop – Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Ing. Veronika Vrecionová - Spolek pro obnovu venkova České republiky

Ing. Monika Štěpánová - Svaz měst a obcí České republiky

zástupce Sdružení místních samospráv České republiky

zástupce Agrární komory České republiky

 

12:00 – 13:00 Oběd


13:00 – 15:00 Panelová diskuze - blok I

 

Provázet blokem a moderovat bude: Ing. František Pavlík, Ph.D.

Hlavní témata: Stav a budoucnost české krajiny, deficit vody v krajině (odvodnění, závlahy) /přebytek (eroze), protierozní vyhláška

 

Účastníci panelu – blok I:

  • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. - Česká zemědělská univerzita v Praze,
  • Ing. Linda Stuchlíková – Ministerstvo životního prostředí
  • prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
  • Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. - zpracovatel pozemkových úprav
  • zástupce obce
  • zástupce soukromě hospodařících zemědělců

 

 

15:00 – 15:15 přestávka na kávu

 

15.15 – 17:00 Panelová diskuze - blok II

Provázet blokem a moderovat bude: Ing. Josef Havelka

Hlavní témata: Krajinná adaptace – pozemkové úpravy, finance, inovativní postupy, pilotní projekt závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko, Společná zemědělská politika (nový směr, podmínky a pravidla)

Účastníci panelu – blok II:

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně (Návrh adaptačních opatření v kontextu metodického návodu PÚ, Pilotní projekt závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko)

Mgr. Michal Gebhart, MBA – Státní pozemkový úřad

Ing. Josef Tabery – Ministerstvo zemědělství

Ing. Jiří Klápště - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – CHKO Český Ráj

zpracovatel pozemkových úprav

zástupce obce

 

17:00 – 19:00 volná zábava: wellness centrum (bazén, sauna, vířivka, fitness centrum zdarma pro ubytované), masáže, billiard, možnost navštívit místní pivovar

 

19:00 Raut, společenský večer s hudbou

 

 

2. den: 13. 4. 2022

9:00 – 10:30 Dopolední blok přednášek I.

Prezentace KPÚ Liberecký kraj (Ing. Bohuslav Kabátek) – Liberecký kraj v číslech

Prezentace Povodí Labe, s. p. (Ing. Marie Fejfarová, Ph.D.) – Komplexní pozemkové úpravy a vodohospodářská problematika z pohledu správce povodí

Prezentace Svazu měst a obcí ČR, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů (Mgr. Monika Štěpánová) - Spolupráce DSO na přípravě pozemkových úprav


10:30 – 10:45 Coffee break

 

10:45 – 12:00 Dopolední blok přednášek II.

Prezentace Státního fondu životního prostředí ČR (Ing. Jan Matějka) – Dotační tituly OPŽP pro obce

Prezentace Státního zemědělského intervenčního fondu (Mgr. Miroslav Prokop) - Aktivity Celostátní sítě pro venkov v oblasti sdílení zkušeností s pozemkovými úpravami

Příklad dobré praxe – zemědělsky hospodařící subjekt

 

12:00 – 13:00 Oběd, tombola

 

Moderátor: Petra Kazdová, tisková mluvčí

 

Změna programu vyhrazena.

 

Žádáme o dodržování aktuálních epidemiologických opatření.

Žádáme o dodržování časů týkajících se programu.

 

 

Organizační informace

 

Datum konání:

12. - 13. 4. 2022

Místo konání:

Orea Resort Sklář Harrachov

                         

Harrachov 520, 512 46, Harrachov

https://www.resortsklar.cz/

 

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek na konferenci se nevybírá. Konference pozemkových úprav je realizována v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci s následujícími nevládními organizacemi: Českomoravská komora pozemkových úprav, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky.

Pro účastníky konference jsou zajištěny pracovní materiály, 3x přestávka na kávu, 2x oběd s nápojem a večeře s 2 nápoji. Ubytování, společenský večer, ani aktivity v rámci volné zábavy nejsou hrazeny z Celostátní sítě pro venkov. Společenský večer svým členům hradí partneři konference – Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky.

V případě zájmu se registrujte prostřednictvím jednoho z partnerských spolků (ČMKPÚ, SMO ČR, SMS ČR nebo SPOV ČR) přes webové rozhraní: https://forms.office.com/r/NU8nVfcAJi

 

Ubytování:

Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Účastníci konference mohou využít ubytování včetně snídaně přímo v Orea Resort Sklář Harrachov, který je celý zarezervován pro možné ubytování účastníků konference. Cena včetně snídaně, parkování, vstupu do wellness centra a DPH je ?,- Kč/jednolůžkový pokoj a ?,- Kč/dvoulůžkový pokoj. V ceně není zahrnut Městský poplatek 30,- Kč, který se hradí na místě.

Cena je platná pro období BUDE DOPLNĚNO

Rezervace ubytování: BUDE DOPLNĚNO

 

Masáže, které jsou hrazeny individuálně, je nutno si zarezervovat předem na: balneo@sklar.oreahotels.cz nebo na telefonu +420 481 560 820

Více o hotelu se dozvíte zde.

 

Případné další možnosti ubytování v Harrachově: 

  

Těšíme se na společné setkání na Konferenci pozemkových úprav 2022!

 

 

Více informací o akci za organizační výbor:

Petra Kazdová 

Tisková mluvčí

Státní pozemkový úřad         

Tel: +420 602 592 875

Email: p.kazdova@spucr.cz              

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace