Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Workshop Zemědělská krajina – prostor pro život

Odborný garant: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ústav krajinářské architektury FA ČVUT ve spolupráci s Ing. Zuzanou Skřivanovou, Ph.D., ČMKPÚ

Zemědělská krajina představuje 54 % rozlohy České republiky. Kvalita tohoto prostředí ovlivňuje život každého z nás.  Mezi zásadní nástroje, jak zemědělskou krajinu ovlivnit, patří zemědělská politika, pozemkové úpravy a územní plán. Pozemkové úpravy, tak jak je známe dnes, vznikly v roce 1991 s cílem napravit škody ve vlastnických vztazích. Postupem času se z pozemkových úprav stal klíčový nástroj pro komplexní tvorbu krajiny. Jedním z důležitých podkladů pro návrh tzv. Plánu společných zařízení je územní plán. V rámci workshopu budeme hledat odpovědi na následující otázky:

  • Zlepšuje se stav zemědělské krajiny, hospodaření s dešťovou vodou, stav biodiverzity a celková prostupnost krajiny?
  • Je zemědělská krajina prostorem pro život?
  • Naplňují územní plán a komplexní pozemkové úpravy zásady krajinného plánování?
  • Je územní plán v dnešní podobě dostatečným podkladem pro pozemkové úpravy?
  • Jaké jsou možnosti a úskalí komplexních pozemkových úprav ve vztahu k revitalizaci krajiny?
  • Jakým způsobem naplňují krajinářští architekti a projektanti pozemkových úprav své poslání krajinu plánovat a hledat její optimální uspořádání a funkci?

Workshopu byla uděla záštita Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Státním pozemkovým úřadem a Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Kategorie cen vložného včetně 21% DPH:

Členové: SZKT, ČMKPÚ, zástupci místních samospráv / 750 Kč
Nečleni / 1 000 Kč
Členové SZKT-ČAKA, studenti (mimo ČVUT), důchodci / 500 Kč
Studenti ČVUT – zdarma (bez oběda), pracovníci ČVUT – zdarma (bez oběda)

PŘIHLÁŠENÍ ZDE!!!

8:45 Prezence účastníků

9:30 Přivítání účastníků

Jana Pyšková (Česká asociace pro krajinářskou architekturu), Jarmila Smotlachová (Senát Parlamentu ČR), Tomáš Dubský ( Poslanecká sněmovna ČR), Michal Gebhart ( SPÚ)

Blok I. – Otázky, na které chceme hledat odpovědi

10:00 Úvod – Definování otázek, na které chceme hledat odpovědi
Zuzana Skřivanová, Klára Salzmann

10:10 Biodiverzita zemědělské krajiny
Jiří Sádlo, Botanický ústav Akademie věd České republiky

10:30 Nature restoration Law
Eva Volfová, Ministerstvo životního prostředí ČR

10:50 Revitalizace zemědělské krajiny ve světle nové Společné zemědělské politiky
Jaroslav Šebek, Asociace soukromého zemědělství ČR

11:10 Jak proces plánování krajiny probíhá v Německu?
Eva Němcová, Fakulta architektury ČVUT v Praze

11:30 Přestávka na oběd

Blok II. – Komplexní pozemkové úpravy: příklady dobré praxe a diskuse nad možnostmi a úskalími jejich současného pojetí

12:30 Pozemkové úpravy - nástroj pro realizaci krajinotvorných opatření
Jaroslava  Kosejková, Státní pozemkový úřad

12:50 Ukázka využití pozemkových úprav pro revitalizaci krajiny
Michal Pochop, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

13:10 Možnosti a úskalí pozemkových úprav - pohled projektantky
Zuzana Skřivanová, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

13:30 Přestávka na kávu
Blok III. – Představení způsobů plánování krajiny různých škol v České republice

14:00 Možnosti optimalizace struktury zemědělské krajiny z pohledu zahraničních zkušeností
Alena Salašová, Mendelova univerzita v Brně

14:20 Praktické zkušenosti z krajinného plánování v České republice na příkladu územních studií pro Potvorov a Dolní Břežany
Eva Jeníková a Klára Salzmann, Fakulta architektury ČVUT v Praze

14:40 Zemědělská krajina v územních plánech
Vladimír Mackovič, Alena Smrčková

15:00 Blok IV. – Kulatý stůl a doporučení
Spolupráce projektantů územních plánů, projektantů pozemkových úprav a krajinářských architektů. Zapojení krajinářských architektů do projektů krajinného inženýrství. Podpora krajinných plánů pro obce. Diskuse určena pro starosty, úředníky státní a místní správy, zemědělce, projektanty KoPÚ, krajinářské architekty, projektanty ÚP.
Eva Volfová, Jiří Sádlo, Jaroslav Šebek, Jaroslava Kosejková, Eva Němcová, Alena Salašová, Eva Jeníková, Alena Smrčková, Tomáš Dubský, Jarmila Smotlachová a Vladimír Dolejský.

16:00 Ukončení programu

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 2. 2. 2023. Přihlaste se výše „přihlášení zde“.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
  • on-line kartou,

Oběd: v ceně konference (dle kategorie). Podrobnosti budeme rozesílat přihlášeným účastníkům následně.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)