Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výzva k podání návrhu - náhem bytu kú. Radouňka - Jindřichův Hradec

SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy - Radouňka -Jindřichův Hradec

Obec

Katastrální území

Druh evidence /parc.

číslo

Specifikace bytu/budovy a stavby s uvedením st. arc. čísla

Minimální výše pachtovného/ nájemného

Konečná lhůta pro podání návrhu

Jindřichův Hradec

Radouňka

KN

st.6

Kč 7.802 + zálohy na služby

8.12.2022


Více informací k této výzvě naleznete v příloze


Podobnější informace včetně řádu pro vyhodnocení výzvy naleznete v sekci Informace pro zájemce o užívání nemovité věci

Přílohy Poslední aktualizace
Výzva k podání návrhu - Radouňka - Jindřichův Hradec
soubor pdfNové okno( PDF, 1.11 MB)
14.11.2022