Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář s exkurzí Pozemkové úpravy v okrese Nymburk 2021

Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás ve spolupráci s Místní akční skupinou Svatojiřský les z. s. dovolují pozvat na seminář s exkurzí Pozemkové úpravy v okrese Nymburk 2021 Cílem semináře je přiblížit účastníkům přípravu a realizaci pozemkových úprav a jejich přínos pro obec i krajinu. Seminář a následná exkurze se uskuteční v lokalitách, kde jsou pozemkové úpravy aktuálně realizovány. V rámci semináře budou účastníci seznámeni se zkušenostmi jednotlivých vystupujících s operací 4.3.1 Pozemkové úpravy Programu rozvoje venkova 2014–2020 a s přínosem pozemkových úprav pro obce i zemědělce.

Termín: 9. listopadu 2021 od 11:30 hodin Místo: Farma Pojedy u Rožďálovic (Pojedy 33, 289 34 Žitovlice)

Exkurze proběhne v blízkém okolí Pojed. Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno občerstvení, organizace exkurze, lektoři, pronájem sálu včetně techniky a licencované fotografie. Dopravu na místo exkurze si účastníci zajišťují sami (do 20 km).

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Luděk Beneš, telefon: 605 214 434. Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: benes@svatojirskyles-mas.cz, a to do 8. listopadu 2021.

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021. Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.

Za organizátory srdečně zvou Ing. Zdeněk Procházka, ředitel RO SZIF Praha a Eva Pacltová, předsedkyně MAS Svatojiřský les, z. s

 

Program semináře:

11:00-11:30 hodin prezence účastníků semináře v místě konání
11:30 hodin Zahájení semináře a představení Celostátní sítě pro venkov Ing. Luděk Beneš, manažer MAS Svatojiřský les a Mgr. Miroslav Prokop, Celostátní síť pro venkov Praha a Středočeský kraj
12:30-13:30 hodin Pozemkové úpravy očima projektanta Zdeněk Schindler, hlavní projektant, HYDROPROJEKT Praha, a.s.
13:30-14:30 hodin Projektové úpravy v okrese Nymburk, realizace navržených opatření s využitím Programu rozvoje venkova Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad Nymburk a Praha-východ
14:30-14:50 hodin coffee break
14:50-15:40 hodin Pozemkové úpravy v katastrálním území Sovenice, Seletice a Doubravany, postup realizace prvků PSZ včetně polních cest Ing. Jan Kusovský, Státní pozemkový úřad Nymburk a Praha-východ
15:40-16:15 hodin Využití pozemkových úprav pro obce Ing. Jan Lebduška, starosta a Milan Moc, 1. místostarosta městyse Křinec
16:00 hodin Exkurze - návštěva pozemkových úprav, podpořených projektů z PRV Komentovaná exkurze vybudovaných polních cest včetně společných zařízení:
? Realizace polních cest C 14 Sovenice, C6 Seletice a C7, C21, C22, C24 Doubravany, registrační číslo 19/000/0431b/120/000075
? Polní cesta C9 v k. ú. Bošín a Pojedy, registrační číslo 07/002/1140d/120/002036
? Polní cesty C11 a P C15 v k. ú. Pojedy a Sovenice, registrační číslo 11/014/1140d/120/005373
? Polní cesty C10, C13, C14 v k. ú. Bošín a Sovenice, registrační číslo 11/014/1140d/120/005377

17:30 hodin Předpokládané ukončení akce