Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Předběžná tržní konzultace (PTK) k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb

Praha, 2. července 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a to jako nástroje: 1) k seznámení potenciálních dodavatelů s dynamickým nákupním systémem (dále jen „DNS“), prostřednictvím kterého bude v následujících dvou letech SPÚ zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb; 2) ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na údržby melioračních staveb tak, aby byly smysluplné a přiměřené.

Účast na PTK je otevřená a účastnit se jí mohou zejména všichni potenciální zájemci o veřejné zakázky, jejichž předmětem je údržba melioračních staveb. PTK je prováděna s cílem podpořit malé a střední podnikání.

V rámci PTK se uskuteční dne 19. 7. 2021 od 10.00 hod. setkání s dodavateli, které vzhledem k současné situaci proběhne prostřednictvím prostředí Microsoft Teams. Setkání bude mít podobu kombinující prezentaci, technické školení (praktická ukázka postupu v E-ZAKu

při podávání žádosti o účast v DNS; podávání nabídek na jednotlivá kola DNS) a diskusi. Bližší informace o registraci na setkání s dodavateli a průběhu PTK jsou uvedeny ve výzvě k účasti na PTK, která je uveřejněna na profilu zadavatele E-ZAKu: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_34251.html, v záložce „Veřejné dokumenty“.

Státní pozemkový úřad předem děkuje dodavatelům za účast a věří, že PTK povede k bezproblémovému zavedení DNS a k takovému nastavení zadávacích podmínek, které budou vyhovovat jak zadavateli, tak i relevantním dodavatelům.

 

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz