Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Předběžná tržní konzultace na pronájem serverové infrastruktury v datových centrech

Praha, 16. ledna 2023 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 16. 1. 2023 předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“) s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na na pronájem serverové infrastruktury v datových centrech.

Informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese: 

https://zakazky.spucr.cz/vz00041243

Zadavatel žádá dodavatele o účast v PTK nejlépe využitím přiloženého odkazu na on-line formulář, který obsahuje dotazy k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky:

https://forms.office.com/e/fC5R84mizH

Zároveň mohou dodavatelé uvést další informace, návrhy a podněty, které jsou z pohledu dodavatelů relevantní pro přípravu veřejné zakázky. Výsledek PTK pak bude podkladem pro stanovení zadávacích podmínek.

Případně je možné návrhy, komentáře dle zadání PTK rovněž zasílat:

•           elektronicky v písemné strojově čitelné podobě
•           prostřednictvím e-mailu: odbor.zakazky@spucr.cz 
•           s názvem PTK na pronájem serverové infrastruktury v datových centrech", ve lhůtě do 1. 2. 2023
•           vždy s uvedením identifikačních údajů dodavatele, který námět nebo návrh zasílá.

Cílem předběžné tržní konzultace je zjištění relevantních a objektivních informací
o možnostech trhu a stanovení zadávacích podmínek tak, aby byly smysluplné a přiměřené.   

Státní pozemkový úřad předem děkuje dodavatelům za účast a věří, že PTK povede k takovému nastavení zadávacích podmínek, které budou vyhovovat jak zadavateli, tak i relevantním dodavatelům.

 

 

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz