Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Informace k zahájení předběžné tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na stavební práce s ohledem na aspekty společensky odpovědného zadávání

Praha, 13. dubna 2020 – Státní pozemkový úřad využil institutu předběžné tržní konzultace dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vypsal předběžnou tržní konzultaci za účelem stanovení zadávacích podmínek stavebních prací s prvky společensky odpovědného zadávání a inovací.

Předběžná tržní konzultace (PTK) je účinným nástrojem k získání zpětné vazby od případných dodavatelů právě u specializovaných a komplexnějších zakázek, pomáhá předcházet nepřiměřeným nárokům zadavatele ještě ve fázi přípravy veřejné zakázky. Cílem PTK je nastavení takových podmínek, které budou smysluplné, přiměřené a bude nalezena rovnováha ve vztahu k ostatním zásadám zadávání veřejných zakázek či principům 3E, tzn. hospodárnosti, efektivitě a účelnosti. Výsledek PTK pak bude podkladem pro strategii SPÚ v oblasti odpovědného zadávání pro následující období.

Případné další informace o formě a průběhu PTK budou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32655.html

Dodavatelé se mohou PTK zúčastnit vyplněním on-line formuláře: https://forms.office.com/r/KfNHmpmu8d nebo zaslat návrhy a komentáře prostřednictvím e-mailové schránky: odbor.zakazky@spucr.cz s názvem předmětu „Předběžná tržní konzultace – stavební práce“, obojí v termínu do 29. 4. 2021.

Zadavatel si bude vážit každého vyplněného formuláře nebo zaslaného komentáře a předem děkuje dodavatelům za účast.

 

 

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz