Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Odborný seminář „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“

V úterý 5. dubna 2016 se od 9.00 hodin uskuteční v Jednacím sále Senátu PČR seminář pořádaný ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem a Spolkem pro obnovu venkova ČR. Jedná se o první společně pořádaný seminář vzešlý ze vzájemné dohody o spolupráci obou subjektů.

Na semináři přednese příspěvek na téma pozemkových úprav, jejich současného stavu, zdrojů financování a výhledu do budoucna ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová. Mezi dalšími přednášejícími bude například náměstek Ministerstva zemědělství Pavel Sekáč, který bude hovořit o dotační politice MZe k ochraně půdy v ČR. Na stejné téma, tentokrát z pohledu Ministerstva životního prostředí, promluví Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny.

Akce je určena široké veřejnosti.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu: SPOV.svobodova@seznam.cz.

Přílohy Poslední aktualizace
Pozvánka na seminář
soubor pdfNové okno( PDF, 148.7 KB)
30.3.2016