Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Konference "Člověk jako klimatický činitel"

16. 5. 2016, 9.00-15:00 hod, zasedací sál Krajského úřadu Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Konferenci pod záštitou radního pro životní prostředí KÚ Plzeňského kraje Ing. Václava Štekla
pořádá HNUTÍ ŽIVOT, z.s. 

ČLOVĚK JAKO KLIMATICKÝ ČINITEL
Potřeby a možnosti pozitivního ovlivňování mikro-, mezo- a makroklimatu

Hnutí Život věnuje další konferenci zatím neobvyklé a složité problematice „Antropocénu". Proto jednotliví lektoři k této nové tématice volí svůj osobitý přístup, jak se zvolenému tematickému bloku přiblížit.

Lektoři

  • Prof. RNDr. Jan Čermák, CSc., sděluje složité poznatky světového výzkumu ve vazbě na lesní porosty
  • Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., sděluje konkrétní výzkumné poznatky u nás i v Africe ve vazbě na vegetaci
  • Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., senátorka a býv. hejtmanka a její aktuální lékařský pohled na obyvatele
  • Ing. Václav Alexandr Mazín, CSc., vědecky a prakticky objasňuje nedoceněnou půdní a vodohospodářskou problematiku
  • Ing. Vladimír Krečmer, CSc., jedná se o jedinečné poznatky guru a dlouholetého znalce lesnické problematiky
  • Ing. aut.Arch. Pavel Valtr, poznatky z domácí a globální problematiky urbanismu a ekologie krajin
  • Ing. Martin Klewar, poznatky současného koncepčního přístupu k lesním biotopům
  • Mgr. Jiří Mánek, zkušenosti z činnosti býv. ředitele Správy NP a CHKO Šumava
  • Ing. Karel Simon, poznatky býv. pracovníka ČIŽP
  • Mgr. Jozef Vojtek, informace o současné situaci v sesterské Slovenské republice

Konference navazuje na velmi pozitivně hodnocenou a opakovanou variantní konferenci „Klimatické změny a my - adaptační a mitigační ekosystémový management", která se uskutečnila v Plzni a Českých Budějovicích.

 

Vstupné zdarma. Z konference bude vytištěn sborník.

Informace a přihlášky: www.hnutizivot.cz, tel.: 606 616 400 

Organizační a odborný garant: Pavel Valtr