Ústecký

Boží muka odhalila tajemství

Pobočka Litoměřice zajistila v srpnu 2017 projektovou dokumentaci na opravy dvou sakrálních staveb v Zahořanech u Litoměřic. Jedna stavba je na základě zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, kulturní památkou.

více...

Vodohospodářské opatření Žim-Záhoří

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, dokončila v roce 2012 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žim.

více...

Případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny

Pobočka Děčín se dne 20. 2. 2018 zúčastnila dalšího workshopu s názvem „Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska", který pořádalo Technologické centrum Akademie věd České republiky.

více...

Exkurze a přednáška o pozemkových úpravách na Teplicku

Dne 24. 11. 2017 uspořádal Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a s partnerem CSV Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem celodenní exkurzi nejen pro studenty, ale i pro širší veřejnost.

více...

Realizace polní cesty HPC 2 v k. ú. Běsno, I. etapa

Pobočka Louny zajistila v roce 2017 realizaci polní cesty v k. ú. Běsno podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Běsno a části k. ú. Soběchleby u Podbořan.

více...

Realizace polní cesty C11a v k. ú. Stebno u Petrohradu

Pobočka Louny zajistila v roce 2017 realizaci polní cesty v k. ú. Stebno u Petrohradu podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stebno u Petrohradu a části k ú. Blatno u Podbořan.

více...

Demolice administrativní budovy v k. ú. Březno u Chomutova

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, zrealizovala investiční akci – demolici bývalé administrativní budovy v katastrálním území Březno u Chomutova.

více...

Dokončení opatření ve Rtyni nad Bílinou

V květnu 2015 byla realizována opatření na základě plánu společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtyně nad Bílinou, konkrétně malá vodní nádrž, polní cesty HPC2, VPC5 a VPC8.

více...

Konference „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z PRV"

Ústecká Větruše po roce opět přivítala účastníky konference pořádané SPU ve spolupráci s CSV.

více...

Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk

Pobočka Louny převzala od zhotovitele dokončenou "Studii odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk", která bude podkladem pro zpracování PSZ v rámci zahájených KoPÚ v k. ú. Konětopy u Pnětluk a k. ú. Pnětluky.

více...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace