Statní pozemkový úřad České republiky http://spucr.cz Státní pozemkový úřad České republiky zajišťuje správu a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. cs-CZ Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení právní podpory, odbor zastupování státu a legislativy http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-pravni-podpory-odbor-zastupovani-statu-a-legislativy-1.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-pravni-podpory-odbor-zastupovani-statu-a-legislativy-1.html Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení právní podpory, odbor zastupování státu a legislativy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Přerov http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-prerov.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-prerov.html Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Přerov. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Beroun http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-beroun-2.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-beroun-2.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Beroun. Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na služební místo ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-3-kola-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-reditel-krajskeho-pozemkoveho-uradu-pro-ustecky-kraj.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-3-kola-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-reditel-krajskeho-pozemkoveho-uradu-pro-ustecky-kraj.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na služební místo ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-3-kola-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-reditel-krajskeho-pozemkoveho-uradu-pro-moravskoslezsky-kraj.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-3-kola-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-reditel-krajskeho-pozemkoveho-uradu-pro-moravskoslezsky-kraj.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení vnitřní správy a autoprovozu, odbor vnitřní správy http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-vnitrni-spravy-a-autoprovozu-odbor-vnitrni-spravy-1.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-vnitrni-spravy-a-autoprovozu-odbor-vnitrni-spravy-1.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení vnitřní správy a autoprovozu, odbor vnitřní správy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-vodohospodarskych-staveb-hradec-kralove.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-vodohospodarskych-staveb-hradec-kralove.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-vodohospodarskych-staveb-ceske-budejovice.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-vodohospodarskych-staveb-ceske-budejovice.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Rakovník http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-rakovnik-3.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-rakovnik-3.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Rakovník. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada, Pobočka Kroměříž http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-pobocka-kromeriz-1.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-pobocka-kromeriz-1.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada, Pobočka Kroměříž.